Kengetallensets voor inzicht rendement multifunctionele landbouwbedrijven

LEI en PPO, beide onderdeel van Wageningen UR, hebben kengetallensets ontwikkeld en verzameld waarmee je het rendement van multifunctionele landbouwbedrijven berekent. Al jarenlang is er behoefte aan meer inzicht in de kosten, opbrengsten en kostprijs van multifunctionele producten en diensten. Zo is een bank eerder bereid financiering te verstrekken als een ondernemer duidelijke cijfers van de multifunctionele activiteit kan overleggen.

Zonder de bereidwilligheid van ondernemers om hun cijfers beschikbaar te stellen is het verkrijgen van inzicht in rendement niet mogelijk. Ondernemers zijn hiervoor alleen te motiveren als ze er bedrijfsmatig iets aan hebben. Verder is het essentieel dat de cijfers van de tak multifunctionele landbouw apart worden verzameld van de cijfers van de agrarische tak. Het belang van scheiding tussen de kengetallen van de multifunctionele tak en agrarische tak dient meer aandacht te krijgen van zowel ondernemer, accountantskantoor, financier en beleid. Hiermee kan de focus van ondernemers en adviseurs op rendementsverbetering worden gericht.

In dit rapport zijn informatiesets kengetallen verzameld voor agrarische kinderopvang, zorglandbouw, boerderijwinkels en recreatie. Door het gebruik van bepaalde kengetallen is bedrijfsvergelijking tussen multifunctionele bedrijven mogelijk. Het gaat hierbij om structuurvariabelen zoals omvang en ligging van het bedrijf, financiële kengetallen, commerciële kengetallen en technische kengetallen zoals bezetting en besteding per klant.

Het ministerie van Economische Zaken wil vanuit het oogpunt van monitoringstrajecten inzage in rendementsgegevens van multifunctionele deelsectoren. Voor het verzamelen en presenteren van rendementsgegevens is het voorstel om vanuit Wageningen UR als coördinator de samenwerking aan te gaan met accountantskantoren en een format te ontwikkelen waarin de relevante kengetallen zijn opgenomen. De dataverzameling begint bij bedrijven die de boekhouding op orde hebben en waarvan bekend is dat ze bezig zijn met economische kengetallen.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, in het kader van de PPS Multifunctionele landbouw.

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven