Vlaamse Regering: bedrijfsadvies op maat van elke bio-boer

Vrijdag 8 november 2013 heeft de Vlaamse Regering op initiatief van minister-president Peeters een nieuwe regelgeving goedgekeurd die landbouwers en land- en tuinbouwscholen toelaat om advies inzake biologische landbouw te bekomen.

In vergelijking met de huidige regeling werd het pakket aan soorten advies uitgebreid, alsook de begunstigden die er beroep kunnen op doen. Vanaf heden kunnen namelijk ook land- en tuinbouwscholen advies bekomen. Deze nieuwe regeling laat bovendien toe dat meer bedrijfsadviseurs en meer centra kunnen erkend worden als adviesverlener. Tot slot werden ook de subsidiebedragen aanzienlijk opgetrokken.

"Door de regelgeving voor advies in biologische landbouw uit te breiden, kan elke landbouwer of landbouwschool – zonder verplichting – een idee krijgen van wat biologische productie zou kunnen betekenen voor zijn/haar bedrijf of school. Tegelijk zullen de uitgebreide mogelijkheden voor advisering de biologische landbouwer toelaten om zijn biologisch bedrijf te optimaliseren of te vernieuwen. Er zijn nog heel wat kansen voor de biologische landbouw in Vlaanderen. Met dit nieuwe besluit willen we bedrijven dus helpen om de vaak moeilijke omschakeling naar biologische landbouw te vergemakkelijken", aldus minister-president Peeters.


Bedrijfsadvies voor de landbouwer en land- en tuinbouwschool

Er wordt advies voorzien voor zowel de gangbare landbouwer, de land- en tuinbouwschool, de biologische landbouwer als de kandidaat-biologische landbouwer. Er zijn 4 verschillende soorten advies: het omschakelingsadvies, de opmaak van een bio-bedrijfsplan, het startersadvies, en het bedrijfsadvies. Naar gelang het soort advies zijn er verschillende begunstigden van het advies.

Het omschakelingsadvies richt zich vooral op wat de landbouwer moet weten wanneer hij eventueel zou overwegen om over te gaan naar de biologische productiemethode. Het gaat dan bijvoorbeeld over de noodzakelijke stappen die genomen moeten worden bij omschakeling naar bio, een eerste bedrijfseconomische berekening, afzetmogelijkheden, arbeidsbehoefte, ….

Er kan ook een bio-bedrijfsplan opgemaakt worden die dieper op deze aspecten ingaat, die de kansen en knelpunten van het bedrijf aangeeft, de te verwachten bedrijfsvoering aangeeft, investeringen weergeeft, …

Het starters- en bedrijfsadvies zijn gericht op de landbouwers en de land- en tuinbouwscholen die de stap naar de biologische productiemethode gezet hebben. Dit advies omhelst de eerder teelttechnische aspecten zoals, onkruidbestrijding, bemesting, nieuwe teelten, maar ook bijvoorbeeld kostprijsberekening en marktperspectieven.

De adviezen worden voor maximaal 75% van het contractbedrag gesubsidieerd, bedrijfsadviezen voor maximaal 50%. Daarenboven mag het subsidiebedrag het plafond (variërend naargelang het soort advies) niet overschrijden.

Bedrijfsadvies door erkende bedrijfsadviseur of erkend centrum

Met deze nieuwe regeling kunnen meer adviseurs worden aangetrokken voor het geven van bedrijfsadvies in de biologische landbouw. Voorheen konden enkel centra, die bovendien een vzw waren, zich laten erkennen als bedrijfsadviesdienst. Vanaf 1 april 2014 zullen bedrijfsadviseurs zich ook afzonderlijk kunnen laten erkennen, of kan een centrum zich laten erkennen. De voorwaarde om een vzw te zijn, zal met deze nieuwe regelgeving dus wegvallen voor de centra en adviesdiensten.

"In de periode 2008-2012 is het areaal biolandbouw met 41% toegenomen, en ook het aantal producenten, bereiders en verdelers nam met 30% toe. Ik ben tevreden over deze aangehouden groei van de biologische landbouw in Vlaanderen. Met deze nieuwe regelgeving kies ik ervoor om onze biologische landbouwbedrijven en de land- en tuinbouwscholen te ondersteunen in hun groei en in hun bedrijfsontwikkeling. Tegelijk ondersteunen we de gangbare landbouwer in de vaak moeilijke overgang naar biologische landbouw", besluit minister-president Peeters.

Bron: Politics.be

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven