Wat is de sociaaleconomische impact van afname van voedselverspilling?

Het terugdringen van verspilling en verliezen in de agrifoodsector wordt vaak gezien als oplossing voor honger en voedselzekerheid. Echter, de economische effecten van het terugdringen van voedselverspilling en verliezen zijn nog niet eerder onderzocht. LEI-onderzoeker Martine Rutten geeft in deze wetenschappelijke publicatie inzicht in de effecten die kunnen gaan optreden.

In tegenstelling tot wat de bestaande literatuur vermeldt, laat het artikel zien dat als een bepaalde hoeveelheid verspild voedsel wordt voorkomen en op de markt terecht komt, dit niet betekent dat de voedselconsumptie en -productie met die hoeveelheid omhoog zal gaan; marktprijzen zullen dalen, en daar passen aanbod en vraag zich op aan. Lagere voedselprijzen kunnen tevens weer verspilling in de hand werken. Ook kunnen er kosten verbonden zijn aan het terugdringen van verspilling. Dit zijn allemaal factoren waar rekening mee moet worden gehouden.Bij een daling in verspilling door de consument hoeft deze consument bijvoorbeeld minder voedsel in te kopen dan voorheen. Dit heeft een effect op de producent โ€“ die zet immers minder af โ€“ en daarmee ook op de werkgelegenheid โ€“ minder productie betekent minder banen. Of een producent die op korte termijn investeert in het reduceren van productieverliezen op lange termijn hiervan kan profiteren is ook nog maar de vraag. De productie kan worden vergroot, maar de lagere prijzen zouden zomaar de extra afzet kunnen overtreffen met als gevolg lagere opbrengsten. Gecombineerd met de (internationale) interacties tussen de verschillende schakels in de keten, is de conclusie van het artikel dat de effecten op voedselzekerheid en welvaart van producenten en consumenten onzeker zijn en verder dienen te worden onderzocht. Goede data is hierbij essentieel, in combinatie met meer kennis over consumentengedrag en onderliggende oorzaken.

Het is noodzakelijk dat er bij het aanpakken van voedselverspilling ook wordt gekeken naar de impact van deze maatregelen op sociaaleconomisch vlak. Op die manier kunnen beleidmakers betere keuzes maken. Daarbij is het belangrijk dat de voedselketen integraal mee wordt genomen in deze keuzes. Ook is het belangrijk dat beleid verder gaat dan het stellen van doelen ten aanzien van voedselverspilling; zonder aanpak van de onderliggende oorzaken (de lage waardering voor voedsel in combinatie met mogelijke kosten van maatregelen om wat aan verspilling te doen) is het onwaarschijnlijk dat het voedselverspillingsprobleem wordt gereduceerd dan wel opgelost.

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven