Onderzoekers adviseren centrale registratie ziekten en infecties bij varkens

Biologische varkens lopen verplicht buiten en krijgen strooisel in de stal. Wageningen UR (RIKILT en Livestock Research) heeft onderzocht of er hierdoor meer infecties en ziekten die in de biologische varkenshouderij voorkomen dan in de gangbare varkenshouderij. Er komen geen grote verschillen naar voren in de ziekten tussen biologisch en gangbaar. Wel komen bepaalde parasitaire ziekten vaker voor op biologische bedrijven. De onderzoekers adviseren een centrale registratie van alle monitoringsdata voor alle varkens.

Ziekten

Bepaalde parasitaire ziekten, zoals Toxoplasmose, Ascaridose (spoelworm), Trichuris suis (zweepworm), komen vaker voor bij biologische varkens dan bij gangbare. De zoönosen Toxoplasmose, Ascaridose en Vlekziekte komen bij biologische varkens vaker voor. Buiten gehouden dieren hebben meer kans op het opnemen van de alom voorkomende Vlekziektebacterie. Hiertegen bestaat bij varkens een effectieve entstof. Het is aan te raden biologische varkens hier tegen te vaccineren, omdat deze ziekte ook pluimvee kan infecteren.

De onderzoekers adviseren om in samenspraak met RIVM bij zowel gangbare als biologische varkens Hepatitis E te monitoren, omdat deze ziekte bij wilde zwijnen en in de varkenshouderij is vastgesteld.

Antibioticaresistentie komt minder voor op biologische bedrijven dan op gangbare bedrijven; de biologische sector gaat al gedurende langere tijd zeer terughoudend om met antibiotica.

Centraal registratiesysteem

VION heeft een monitoringsprogramma voor toxoplasmose bij alle biologische varkens die geslacht worden. Op het slachthuis wordt ook het percentage afgekeurde levers geadministreerd, om te zien in welke mate de besmetting met Ascaris suis (spoelworm) voorkomt. Volgens de onderzoekers zijn voor de biologische varkenshouderij geen aanvullende monitoringssystemen nodig. Wel raden de onderzoekers aan om in samenspraak met het RIVM een monitoringsonderzoek op te zetten naar de mate van voorkomen van hepatitis E bij biologische en gangbare varkens door middel van serologisch onderzoek.

De huidige monitoring wordt door verschillende instanties uitgevoerd, zoals de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en het Productschap Vee en Vlees (PVV). Een centrale registratie en koppeling van gegevens ontbreekt. Om een eenduidig beeld te krijgen van infecties, met name van de zoönosen, en de variatie in mate van voorkomen over de jaren, adviseren de onderzoekers een centraal registratiesysteem in te richten. Op die manier kunnen de sector en de dierenartsen zich informeren over de ziekten en infecties die voorkomen, zowel bij biologische als bij gangbare varkens.

Klik hier voor het bioKennisrapport.

Voor meer informatie: Maria Groot, RIKILT van Wageningen UR; Marion Kluivers-Poodt, Wageningen UR Livestock Research; Monique Mul, Wageningen UR Livestock Research

Bron: bioKennis

Publicatiedatum:



Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven