Duurzame Energie Koepel adviseert Tweede Kamer

Eerste reactie op brief ontwerpadvies SER Energieakkoord

In een eerste reactie op de brief van de SER van heden over het ontwerpadvies Energieakkoord onderschrijft de Duurzame Energie Koepel de visie achter het document. Het document komt constructief over en de kunst zal zijn om de expertise uit het werkveld zo goed mogelijk te verankeren in het proces. Namens 500 bedrijven die duurzame energie opwekken en honderden exploitanten in haar achterban biedt de Duurzame Energie Koepel haar praktijkervaring aan in het proces om tot een breed gedragen Energieakkoord te komen.

Omdat veel beslissingen niet kunnen wachten op dit Energieakkoord, is donderdag 25 oktober onderstaand bericht naar de Tweede Kamer gezonden.

De Duurzame Energie Koepel roept de Tweede Kamer op om haast te maken met het inzetten op een structureel en vooral consistent beleid voor duurzame energie. Dit om Nederland haar Europese achterstand in verduurzamen van de energievoorziening te laten inlopen. Ook kan Nederland dan zelf gaan voldoen aan de eigen doelstellingen voor duurzame energie in 2020. Op dit moment wordt slechts 4% van onze energievoorziening duurzaam opgewekt. Nederland heeft een EU-verplichting om minimaal 14% duurzame energie in 2020 te halen. De sector stelt vast dat het Nederlandse duurzame energiebeleid door telkens stelselwijzigingen door te voeren ons in de afgelopen tien jaar nauwelijks verder heeft gebracht. Instituten zoals ECN en het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) berekenden dat, zonder een structurele aanscherping en consistent doorvoeren van beleid, de Nederlandse 2020 doelstellingen met duurzame energie opwekking in eigen land bij lange na niet zullen worden gehaald.

De wens van de overheid en politiek om financiële keuzes te maken en de wenselijkheid om de toepassing van duurzame energie zoveel mogelijk zonder subsidieregelingen te stimuleren lijkt aan populariteit te winnen maar dat biedt, aldus voorzitter Teun Bokhoven, slechts korte termijn voordeel. Stelselwijzigingen hebben in het verleden telkens tot grote schade voor en stagnatie in de duurzame energiesector geleid. Dat kan Nederland zich niet langer meer permitteren.

De Duurzame Energie Koepel heeft de Tweede Kamer in een brief van 25 oktober 2012 een 3-trapsadvies gedaan voor verdere optimalisering en versimpeling van procedures, gericht op een verhoging van de effectiviteit en grotere inzet van duurzame energie (www.dekoepel.org). Daarbij is het doel dat er in
Nederland in 2020 minstens 14% duurzame energieopwekking plaatsvindt. Om dit te halen moet Nederland zich duidelijker aan dit doel, via opwekking in Nederland, committeren, Een nieuwe aanpak zal erop gericht moeten zijn om grote investeringen aan te moedigen. Dit betreft zowel investeringen door bedrijven als door burgers zelf. De Duurzame Energie Koepel pleit voor een geïntegreerde aanpak die is gebaseerd op
1- een continuering en verbetering van de huidige SDE+ regeling in combinatie met
2- het - onder voorwaarden - verplichten van onder andere biomassa bij- en meestook in kolencentrales en
3- het verruimen van de mogelijkheden voor burgers en bedrijven om vrijstelling te krijgen voor het betalen van energiebelasting op door hen zelf opgewekte duurzame energie.

Binnen deze contouren wordt het mogelijk om voor de komende jaren een stabiel en effectief beleid voor duurzame energie vast te stellen. Dit zal leiden tot zekerheid voor in duurzame energie investerende burgers en bedrijven. Het biedt bovendien Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen de kans weer aan te haken bij deze grootste mondiale groeisector. Zoals ook in ons omringende landen blijkt, gaat er een enorme impuls uit naar de nationale economie en werkgelegenheid. Uitvoeren van het advies van de Duurzame Energie Koepel zal de koopkracht voor de toekomst meer kunnen stabiliseren doordat energiekosten beheersbaar blijven zonder dat het de staatsinkomsten onevenredig nadelig beïnvloedt.

Voor nadere informatie:

Monique J. van Eijkelenburg
Directeur Strategie
Duurzame Energie Koepel
Gsm 06 22850416
Mjvaneijkelenburg@dekoepel.org

Zie www.dekoepel.org voor de twee brieven met aanbevelingen aan de Tweede Kamer.

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven