Biohuis zoekt leden voor werkgroep Bemesting

Het Biohuis, de belangenorganisatie voor biologische boeren en tuinders, streeft naar biologische bemesting en kringloopsluiting. Om dat te bereiken is meer uitwisseling van praktische kennis en ervaringen met mest en bemesting tussen de diverse sectoren nodig. Daarom wil het Biohuis een werkgroep Bemesting in het leven roepen die hiernaar gaat kijken. Dit is ook urgent met het oog op de geplande verhogingen van het verplichte percentage biologische mest in 2014. Als er onoverkomelijke problemen voor bepaalde sectoren of bedrijven blijken te zijn, moet snel actie ondernomen worden.

Sluiten van Kringlopen

Daarnaast is er bij Bionext onlangs een project gestart genaamd 'Sluiten Kringlopen'. Een van de doelstellingen van dit project is om een strategiedocument te maken over het sluiten van kringlopen in de biologische sector. Een balans tussen dierlijke en plantaardige productie zal op korte termijn sociaal economische gevolgen hebben en op lange termijn ecologische winst opleveren. Wat zijn die gevolgen en welke stappen moeten genomen worden om over 5 jaar in een evenwichtsituatie te komen? Het strategiedocument zal op de Biovak 2013 gepresenteerd worden. Bionext wil hiervoor in 2012 nog een klankbordgroep raadplegen en wil daarvoor graag een beroep doen op de nieuwe werkgroep Bemesting van het Biohuis.

Werkgroep Bemesting

De werkgroep Bemesting bestaat idealiter uit een combinatie van biologische producenten uit uiteenlopende sectoren die over de grenzen van hun eigen bedrijf kunnen kijken en deskundigen met ervaring in de biologische plantaardige en dierlijke productie en op het gebied van mineralenkringlopen en bemesting. Het is de bedoeling dat deze werkgroep in elk geval in 2012 en 2013 actief is onder regie van het Biohuis. Waar mogelijk zal Bionext deze werkgroep ondersteunen. Naar verwachting wordt eenmaal in 2012 en driemaal in 2013 vergaderd.

Het budget is vooralsnog beperkt; we hopen dat de leden vanuit hun eigen organisatie de onkosten kunnen dekken.

Wij vragen alle dragende organisaties om na te gaan welke personen hier een goede inbreng zouden kunnen leveren. Graag naam, achtergrond/functie en zo mogelijk contactgegevens van deze personen uiterlijk 30 oktober 2012 per e-mail doorgeven aan Marian Blom bij Bionext: blom@bionext.nl.

Bron: Bionext

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven