"Frans Keurentjes: "Biedt continuïteit en zekerheid"

FrieslandCampina introduceert zelfstandige biologische melkprijs

Vanaf 2013 krijgen biologische leden-melkveehouders van FrieslandCampina een biologische melkprijs uitbetaald die los staat van de gangbare melkprijs. Dit plan is op donderdag 20 september door FrieslandCampina gepresenteerd aan biologische leden-melkveehouders. De biologische melkprijs bestaat uit een biologische garantieprijs die gebaseerd is op de prijs voor biologische boerderijmelk in de omringende landen. Daarbovenop komt onder andere de gangbare prestatietoeslag die afhankelijk is van het bedrijfsresultaat van de totale onderneming en jaarlijks wordt uitgekeerd. De biologische melkveehouder ontvangt bij weidegang net als zijn collega's de weidepremie van 0,50 euro per 100 kilogram.

De nieuwe systematiek is ontwikkeld door een werkgroep met daarin vier biologische leden-melkveehouders en wordt vastgesteld voor een periode van drie jaar. Als de ledenraad van de Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. in december instemt met het voorstel wordt de eerste garantieprijs voor biologische melk op 7 januari 2013 bekend gemaakt.

Frans Keurentjes, voorzitter van de werkgroep en commissaris van Royal FrieslandCampina: "Een concurrerende biologische melkprijs biedt continuïteit en zekerheid voor biologische leden-melkveehouders en draagt bij aan de ambities van FrieslandCampina om te groeien in het biologische zuivelsegment."
 

Afspiegeling van de markt

De biologische garantieprijs is een afspiegeling van de markt voor biologische boerderijmelk in Noordwest-Europa en een gewogen gemiddelde van de boerderijmelk uit Nederland (9%), Duitsland (35%), Denemarken (28%) en Groot-Brittannië (28%). De biologische melkprijzen (inclusief nabetaling) van representatieve zuivelondernemingen in de verschillende landen worden herrekend naar standaard voor vet (4,41%) en eiwit (3,47%). Dit maakt de biologische garantieprijs ook vergelijkbaar met die van gangbare melk. De melkprijs voor individuele melkveebedrijven wordt hiervan afgeleid. De melkprijs op individueel bedrijfsniveau wordt bepaald door: het vet en eiwitgehalte, jaarleverantie en het seizoenspatroon van de geleverde melk.
 
De biologische garantieprijs wordt gepubliceerd op elke eerste maandag van de maand. Een eventuele correctie op de inschatting van de melkprijzen kan in een volgende maand worden doorgevoerd. Een eventuele jaarcorrectie voor de garantieprijs kan tegelijkertijd met de jaarlijkse uitbetaling van de prestatietoeslag worden verrekend
 

Reguliere prestatietoeslag, ledenobligaties en weidepremie

Elk jaar ontvangen de leden een reguliere prestatietoeslag en een uitkering in ledenobligaties-vast. De hoogte van de prestatietoeslag is afhankelijk van de financiële resultaten van FrieslandCampina en het vastgestelde reserveringsbeleid. Van de nettowinst van de onderneming, op basis van de garantieprijs en na aftrek van de vergoeding op ledenobligaties, ledencertificaten, perpetuele obligatielening en winst toe te rekenen aan de deelnemingen, wordt 30% aan de leden-melkveehouders uitbetaald als prestatietoeslag en 20% in de vorm van leden-obligaties. Beide worden berekend op basis van de waarde van de in het voorgaande boekjaar geleverde melk.

De weidepremie zoals die vanaf 2012 van toepassing is, wordt net zoals bij de gangbare melkveehouders uitbetaald.
 

Voorstel nacalculatie 2012

Daarnaast heeft FrieslandCampina een voorstel gedaan om een nacalculatie te doen over 2012 op basis van de nieuwe biologische melkprijssystematiek. Indien deze hoger uitvalt dan de melkprijs op basis van de meerkostenvergoeding dan zal het verschil worden uitbetaald. Er vindt geen negatieve correctie plaats.

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven