"1800 hectare biologische grond "Van bioland tot stadsrand"

ERF: Flexibele akkerbouw in de Flevopolder

Tholen - Met 1800 hectare grond - verspreid over de provincie Flevoland - is ERF het grootste particuliere biologische landbouwbedrijf van Nederland. De akkerbouwgrond kan ieder gewenst moment worden overgedragen voor stadsuitbreiding, natuur of andere bestemmingen. Directeur Jaco Burgers: "In de praktijk is het in de afgelopen 16 jaar nog maar een enkele keer voorgekomen, maar in principe zou ik vandaag gebeld kunnen worden en morgen grond moeten afstaan. Onze inkomstenderving wordt dan volledig vergoed."


De percelen akkerbouwgrond die door ERF gepacht worden in Flevoland

ERF staat voor Exploitatie Reservegronden Flevoland. Ook nieuw vrijgekomen gronden kunnen aan het bedrijf worden toegevoegd. Wanneer de verwachting is dat de nieuwe grond korter dan de omschakelingsperiode in beheer is, dan wordt het beheerd als gangbare akkerbouw. Hiervoor is een aparte BV met de toepasselijke naam Convention opgericht. Dit aparte bedrijf heeft momenteel 200 hectare in beheer. Daarnaast heeft ERF nog 45 hectare grond in omschakeling. "Wij betalen een normale pachtprijs voor de grond aan het Rijksvastgoed Ontwikkelingsbedrijf, Staatsbosbeheer, Dienst Landelijk Gebied en Flevolandschap. Daarnaast is de grootschaligheid en de spreiding van de akkerbouwgrond een extra uitdaging en moeten wij net als elk ander akkerbouwbedrijf gewoon onze eigen broek ophouden. Dat maakt het werk gezond spannend."


Met de klok mee: ERF gebruikt de Goodyear bio-band (rubber uit plantaardige olie), met Agrifirm teelt ERF verschillende soorten biologische granen. Met bakproeven wordt gekeken welk van deze graanrassen een optimale bakkwaliteit heeft om vervolgens als ras voor baktarwe grootschaliger te kunnen worden geteeld, ERF houdt de kringloop gesloten door de bodem te bemesten met gehakselde luzerne. De Luzerne wordt gemaaid, gehakseld en verdeeld over de percelen.

In 1996 is ERF gestart met circa 3700 hectare aan reservegronden, die hoofdzakelijk bestemd waren voor uitbreiding van Almere, Lelystad en Zeewolde. "De Rijksdienst, die tot die tijd het beheer voerde over deze gronden, hield op te bestaan en de gronden werden over gedragen aan ERF. Van de 3700 hectare is nu dus nog 2000 over. In de jaren is er heel wat grond beschikbaar gesteld aan stedelijke ontwikkeling, maar kwam er ook vaak nieuwe grond bij."


Het ERF-team bestaat uit zes medewerkers. Met de klok mee: Jaco Burgers, Theo Heijboer, Ad Remijn, Evert Jan Kwakkel, Dennis van der Meer en Sylvia Hilkhuijsen

Sinds 2006 is Jaco als directeur van het bedrijf werkzaam. "Ik heb een akkerbouwachtergrond met ruime ervaring in het leiden van grootschalige akkerbouwbedrijven. Met twee bedrijfsleiders en nog drie vaste medewerkers hebben we een gezonde bedrijfsvoering. Al het overige werk wordt gedaan door middel van flexibele arbeid. We werken veel met zzp-ers."

Jaco is zich bewust van de plek die hij inneemt in de biologische akkerbouw. "Een gemiddeld akkerbouw bedrijf heeft tussen de 45 en 75 hectare akkerbouwgrond. Wij
hebben ruim 1800 hectare in beheer. Omdat wij qua areaal zo'n belangrijke speler zijn, willen we ook graag meedenken in de hele keten. Wij telen niet maar gewoon wat wij graag willen, maar stemmen onze afzet af op de in de markt is leidend. Daarom werken wij ook steeds aan vernieuwing en doen we proeven met akkerranden en rassen in het veld. Innovatie heeft een belangrijke plek in ons bedrijf."

Informatiefilm ERF:Voor meer informatie:

Jaco Burgers
ERF bv
06 532 83 841
jaco@erfbv.nl
www.erfbv.nl

Publicatiedatum:
Auteur:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven