Speciaal verslag Europese Rekenkamer:

Controleorganen bio-voedingssector voldoen niet altijd aan EU-voorschriften

In een speciaal verslag van de Europese Rekenkamer wordt geconcludeerd dat een aantal bevoegde instanties in de Europese lidstaten onvoldoende toezicht uitoefent op de controleorganen in de biologische voedingssector. Als gevolg daarvan voldoen sommige controleorganen niet aan een aantal EU-voorschriften en passen ze bepaalde goede praktijken niet toe. De Europese Commissie had de controlesystemen in de lidstaten niet gecontroleerd tussen 2001 en het moment van de controle van de Rekenkamer. Bovendien ondervinden de bevoegde autoriteiten in de lidstaten problemen bij het garanderen van de traceerbaarheid van de biologische producten op het grondgebied waarvoor zij bevoegd zijn en die traceerbaarheid is zelfs nog moeilijker te realiseren voor producten die de grens zijn overgegaan. Met betrekking tot ingevoerde biologische producten bleek het systeem dat geldt voor de verschillende invoerregelingen eveneens gebreken te kennen.

De doelmatigheidscontrole van de Europese Rekenkamer (ERK) is gericht op de doeltreffendheid van het controlesysteem voor biologische productie en de wijze waarop de verschillende betrokken instellingen (de Commissie van de EU en bevoegde autoriteiten, accreditatieinstellingen en controleorganen in de lidstaten) hun taken hebben uitgevoerd voor zowel het controlesysteem binnen de EU als voor het beheer van de invoerstelsels die momenteel van toepassing zijn. Volgens de Commissie kunnen de consumenten in de EU er zeker van zijn dat, wanneer zij een biologische appel of een stuk biologisch rundvlees kopen in hun plaatselijke supermarkt, deze zijn geproduceerd volgens strenge voorschriften.

Doel

Het controlesysteem voor biologische producten dat is vastgesteld in de EU-verordeningen heeft als doel het waarborgen van de biologische beginselen van de productieprocessen. Voor biologische producten die afkomstig zijn uit de EU dienen de landen een controlesysteem in te stellen. Controleorganen die deze controles op het niveau van de individuele marktdeelnemers (zoals producenten, verwerkers en importeurs) verrichten, staan centraal in dit controlesysteem. Biologische producten van buiten de EU kunnen als biologisch worden erkend indien de daarop toegepaste productieregels en controlesystemen gelijkwaardig worden geacht aan die van de EU. De Rekenkamer is van oordeel dat de in haar controle naar voren gekomen tekortkomingen moeten worden verholpen om voldoende
zekerheid te kunnen bieden dat het systeem doeltreffend werkt en ervoor te zorgen dat het consumentenvertrouwen niet wordt ondermijnd.

Antwoord

Uit de antwoorden van de Europese Commissie blijkt dat zij het in grote lijnen eens is met de aanbevelingen van de Rekenkamer en dat zij voornemens is
deze op te volgen, met inbegrip van de uitvoering vanaf 2012 van specifieke controles inzake de controlesystemen voor biologische productie
door het Voedsel- en Veterinair Bureau.

Bron: Europese Rekenkamer

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven