Thema 2012: 'Precisie Loont'

Velddag 2012, voor inspiratie en innovatie in het veld

Morgen, woensdag 27 juni wordt in Lelystad de Biologische Velddag gehouden. Dit jaar wederom een samenwerking van de Biologische Velddag met de Akkerbouwvelddag op de aangrenzende proefvelden velden van PPO-WUR. De Velddag wordt georganiseerd door Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO- Wageningen UR), DLV Plant en het Centrum Biologische Landbouw.

In kader van het thema 'Precisie Loont' is er dit jaar daarom speciale aandacht voor de innovaties rond (mechanische) onkruidbestrijding en bodemkwaliteit in de vorm van teelt- en techniekmaatregelen. Er is een doorlopende infobeurs waarin bedrijven resultaten en bedrijfsgerichte praktijkervaringen delen op de centrale beurshal op PPO-AGV.


Inspiratie opdoen op de velddag!

Daarnaast worden op de grasvelden van PPO-AGV als van de Broekemahoeve verschillende machines en apparaten gepresenteerd. De proef- en demovelden worden wederom vergezeld met pagodetenten met specifieke product, onderzoeks- en informatie van resultaten uit de praktijk. Verder wordt u op de centrale ontmoetingsplek op de Broekemahoeve dit jaar door het Bedrijvennetwerk en bioKennis verrassend 'warm' onthaald met gratis koffie en appeltaart (zolang de voorraad strekt).

Veldworkshops

De veldworkshops vinden in het veld plaats en zijn georganiseerd door het Centrum Biologische Landbouw. In de veldworkshops duiken experts Ruud Hendriks en Derk van Balen letterlijk met de deelnemers in de bodem! Om de veldworkshops praktisch toepasbaar te houden is een beperkte deelname. De veldworkshop 'Precisie tot in de bodem' vindt om 11:00 en 14:00 uur plaats. De veldworkshop 'Inleven in de bodem' om 16:00 uur.

Er is beperkte deelname. Opgave vooraf kan via mail: geertje.schlaman@biologischelandbouw.org of telefonisch via 0320 281222.


Ecorider in het veld

Praktijkdemonstraties

Naast de veldworkshops, demo- en proefvelden ontbreken praktijkdemonstraties in het veld van grondbewerking en onkruidbestrijding ook dit jaar niet! Op de Broekemahoeve zijn er demonstraties van het schoffelen en aan aarden van ruggen met peen, het meten van bodemverdichtingen en doorlatendheid en het meten van broeikasgassen letterlijk in het veld. Op de velden bij PPO-AGV zijn praktijk demonstraties van onder andere grondbewerking, gewasbescherming, spuitreiniging en spuittechniek (met een speciaal programma voor de verlenging van de spuitlicensie). Daarnaast demonstraties van gewassensing met sensoren en UAV remote sensing en satellietbeelden, hoogstwaarschijnlijk aangevuld met een vliegmeting ter plaatse. Verder demonstraties van plaats specifieke verwerking, meetapparatuur en methoden meting bodemkwaliteit (penetrologger, dichtheidsmeter), onkruidbestrijding, schoffelen op ruggen en toediening van dierlijke mest op ruggen.


'Precisie tot in de bodem', kijken naar processen in de bodem; de veldworkshops op de Velddag.

Proefvelden

De resultaten van proeven die momenteel lopen zijn op de proefvelden van PPO letterlijk in het veld te aanschouwen. De proefvelden zijn verdeeld over de locaties PPO-AGV en PPO-Prof Broekemahoeve, wagens rijden op en neer tussen PPO-AGV velden met de informatie beursschuur en de Broekemahoeve. Op de velden van PPO-AGV zijn er veldjes met een MH-aardappelproef voor het effect in verschillende rassen. Er zijn proefvelden met het effect van kiemremmers op pootgoed van diverse rassen.

En er loopt een rassenproef peterselie waarin diverse rassen van krul- tot gewone peterselie in het veld ten toon liggen.

Op de Broekemahoeve zijn er proefvelden van PPO met verschillen in gebruik van bodemverbeteraars. Bodemverbeteraars die worden vergeleken zijn koolstof, brandkalk, PRP-SOL, Xurian optimum, Agrigyps, Condit, Betacal carbo, groencompost, varkensdrijfmest, Bactofil A10, Biocharhout en kunstmest. De proef wordt op 5 verschillende proeflocaties met in Nederland uitgevoerd op (lichte) klei en zand: Kollumerwaard, Westmaas, Valthermond, Vredepeel en Lelystad.

Er zijn op de Broekemahoeve proefvelden waar het telen met vaste rijpaden wordt toegepast, en andere alternatieve teeltsystemen als niet kerende grondbewerking. Om verschillen in groei te kunnen aanschouwen wordt gebruik gemaakt van een hoogwerker om bezoekers een overzicht over de diverse proefvelden te bieden. Ook ligt er een test van een strokenteeltsysteem. Hierin zijn zes gewassen naast elkaar in stroken geteeld voor een weerbaar landbouwsysteem; meer diversiteit voor een betere overlevingskans van natuurlijke vijanden. Op deze manier ontstaat een 'robuust en weerbaar' landbouwsysteem. In combinatie met de toepassing van moderne technieken als GPS en precisietechnieken wordt de optimale strookbreedte voor bijvoorbeeld lopende insecten onderzocht en de economische haalbaarheid in de praktijk.

En zijn er op de Broekemahoeve demovelden van verschillende biologische teelten en bodemverbeteraars. Er zijn diverse rassen van winter- en zomertarwe en nieuwe soorten biologische aardappelrassen. En een proefveld met verschillende voorbehandelingen van aardappelen om letterlijk in het veld de verschillen in voorbehandeling te kunnen ervaren.

Verder worden er diverse bodemgerelateerde veldworkshops gehouden: 'Precisie tot in de bodem', 'Inleven in de bodem', 'Niet kerende grondbewerking' en 'Maaimeststoffen'.

Ook dit jaar is de Akkerbouw Velddag gecombineerd met de Biologische velddag op de aangrenzende locaties van PPO. Wagens rijden op en neer tussen PPO-AGV velden en informatie beursschuur en de Broekemahoeve. De Velddag 2012 wordt georganiseerd door Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO- Wageningen UR), DLV-plant en het Centrum Biologische Landbouw.

Datum: woensdag 27 juni 2012
Tijd: vanaf 10:00 uur tot 18:00 uur
Plaats: PPO-AGV & Prof. Broekemahoeve, Edelhertweg 1 in Lelystad
Opgave veldworkshops: geertje.schlaman@biologischelandbouw.org of bel 0320 281222 (CBL)
Kijk voor meer informatie op: www.biologischelandbouw.org en www.biologischevelddag.nl

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven