Wordt ad hoc adviesraad

Overlegorgaan Biologische Regelgeving (OBR) heft zichzelf op

Vrijdag 4 november 2011 hebben de leden van het Overlegorgaan Biologische Regelgeving (OBR) besloten om het adviesorgaan in zijn huidige vorm op te heffen. De verzelfstandiging van de biologische keten vraagt om een nieuw loket waar sectorbrede regelgevingonderwerpen afgestemd kunnen worden. Bionext, de ketenorganisatie voor duurzame, biologische landbouw en voeding, zal met steun van de stakeholders een nieuwe adviesraad voor regelgeving inrichten, die op ad hoc basis bijeengeroepen kan worden om over moeilijke of controversiële onderwerpen tot gedragen besluiten te komen.

Het OBR werd in oktober 2002 opgericht als onafhankelijk adviesorgaan dat namens de brede biologische sector adviezen geeft aan het ministerie, aan Skal en aan de sector. Deelnemers in het OBR zijn de productschappen, de LTO, de Vereniging Biologische Producenten en Handel (VBP), Bionext, de Dierenbescherming en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). In de negen jaar van haar bestaan heeft het OBR onder voorzitterschap van hoogleraar Evert Jacobsen tientallen adviezen gegeven. Onderwerp van de adviezen waren regelgevingsonderwerpen die de sector verdeelden of die extra bekrachtiging nodig hadden. Grote verdienste van het OBR was dat het besluiten durfde te nemen over moeilijke thema’s. Voorbeelden zijn het gebruik van nitriet bij de verwerking van biologische vleeswaren in 2003, maar ook extra verplichtingen rondom het gebruik van biologische mest in 2006 en 2009.

Bij de laatste vergadering spraken de toehoorders van het OBR, stichting Skal en het ministerie van EL&I, hun waardering uit. Het ministerie van EL&I geeft aan dat financiële ondersteuning van een adviesorgaan als het OBR niet meer past bij de professionele sector die de biologische sector nu is.

De leden van het OBR geven aan dat er behoefte blijft aan een loket voor wensen en een orgaan voor afstemming over regelgeving voor alle partijen. Bavo van den Idsert, directeur ad interim bij Bionext: "Ik verwacht dat de behoefte aan afstemming de komende jaren alleen maar zal toenemen. Met steun van stakeholders zullen wij het voortouw nemen bij de inrichting van een nieuwe adviesraad voor regelgeving."

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met, Marian Blom, secretaris van het OBR en kennismanager regelgeving bij Bionext, 030 2339983/blom@bionext.nl.

Bron: Bionext

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven