Idee voor biologische voedseltuin in Utrecht levensvatbaar

Het opzetten van een biologische voedseltuin in Utrecht is goed mogelijk. Zo blijkt uit haalbaarheidsonderzoek door de Wetenschapswinkel van Wageningen UR (University & Research centre) op verzoek van de Stichting Moestuin Projecten in Utrecht. Een geschikte locatie én voldoende deelnemende vrijwilligers zijn cruciale voorwaarden om het initiatief tot een succes te maken.

Stichting Moestuin Projecten exploiteert samen met zorgorganisatie Abrona met succes Moestuin Maarschalkerweerd. Op deze biologische tuin met winkel en restaurant werken mensen met een arbeidshandicap. Zij verrichten hier onder begeleiding van professionele krachten vrijwel alle werkzaamheden.

Op basis van haar ervaring met de Moestuin in Maarschalkerweerd overweegt het bestuur een 'voedseltuin' op te zetten op een andere locatie in of nabij de stad Utrecht. Zo'n voedseltuin is een 'sociale onderneming in groen' waar mensen die leven rond het sociale minimum, vrijwillig komen werken. Ze delen in de oogst die verder wordt afgezet via lokale kanalen of via sociale restaurants. Het bestuur beoogt dat 200 mensen twee dagdelen per week tijdsbesteding vinden in de productie van hun eigen voedsel.

Het bestuur van de Stichting Moestuin Projecten heeft de Wetenschapswinkel van Wageningen UR gevraagd om de haalbaarheid van haar idee biologische voedseltuin te onderzoeken. Uitgangspunt is dat de voedseltuin een zelfstandige organisatie met een budgetneutrale exploitatie wordt. Uit de studie komt naar voren dat hiervoor minimaal zes hectare grond nodig is. Verder bevelen de onderzoekers aan om het aantal deelnemers geleidelijk te laten toenemen, totdat het gewenste aantal bereikt is. Hierdoor kan de benodigde ervaring stapsgewijs worden opgebouwd. Voor de realisatie van een voedseltuin is naast sponsoren ook de medewerking van publieke instanties zoals maatschappelijke hulpverlenings-organisaties en gemeente onontbeerlijk. Een mogelijkheid daarvoor is te komen tot een 'social public private partnership' tussen voedseltuin en publieke instanties waarbij de voedseltuin private fondsen inbrengt en de publieke instanties grond en toegang tot de doelgroep. Een overweging is om eerst op kleinere schaal te beginnen, zodat zowel op technisch als sociaal vlak ervaring opgedaan kan worden.

Het rapport werd op 31 oktober 2011 overhandigd aan wethouder Rinda den Besten. Bij de presentatie van het onderzoek heeft het bestuur van de stichting Moestuin Projecten haar plannen voor de verdere realisatie van een voedseltuin toegelicht. De wethouder heeft aangegeven mee te gaan zoeken naar mogelijkheden voor een locatie. Ook is de gemeente van plan om de belangstelling te peilen onder de beoogde doelgroep.

Klik hier voor meer informatie over het haalbaarheidsonderzoek, of neem contact op met Bas Janssens.

Bron: Wetenschapwinkel WUR

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven