Inzicht milieubelasting bouwmaterialen steeds belangrijker

Primeur: Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform ontvangt milieu-certificaat

De Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform (VNK) heeft uit handen van Stichting MRPI twee nieuwe milieu-certificaten (elementen en blokken/stenen) ontvangen. MRPI staat voor Milieu Relevante Product Informatie. Het MRPI-certificaat geeft een onafhankelijke en betrouwbare milieuprestatie van kalkzandsteen weer. VNK-directeur Tijn Coppens nam ter ere van zijn afscheid het certificaat in ontvangst tijdens een VNK-symposium in Baarn dat in het teken stond van 'uitdagingen in een stagnerende markt'.

Opdrachtgevers en aannemers kunnen op basis van het MRPI-certificaat naast prijs en kwaliteit ook duurzaamheid meewegen in hun keuze voor een type bouwmateriaal. De MRPI-data voor kalkzandsteen wordt ook opgenomen in de Nationale Milieudatabase. Deze nieuwe database integreert en harmoniseert verschillende milieudata en maakt het mogelijk om op een eerlijke manier bouwmaterialen, producten en gebouwen te vergelijken. VNK is één van de eerste branches die MRPI-data aanleveren.


Vlnr. Tijn Coppens, scheidend directeur VNK, Jan Geu ten Wolde, voorzitter van VNK, en Rik van Thiel, bestuurslid MRPI.

De milieuprestatie kalkzandsteen is berekend door onafhankelijk adviesbureau IVAM en extern getoetst. IVAM heeft de milieu-prestatie bepaald aan de hand van de Levenscyclusanalyse (LCA), een methode die milieu-effecten van grondstofwinning tot aan de sloop van een gebouw meet. Milieu-aspecten die in de LCA worden meegenomen zijn energieverbruik, het grondstoffenverbruik, emissies naar lucht (CO2), water, bodem en afval. Het resultaat van een LCA wordt een milieuprofiel genoemd en wordt uitgedrukt in getallen. Een opvallend resultaat is, dat zeker een derde van de CO2- emissies door onder andere productie en transport weer wordt opgenomen door de kalkzandsteenwanden tijdens het gebruik. Bestuurslid Van Thiel tijdens de uitreiking: "Kalkzandsteen is eigenlijk ook een soort boom."

Michiel Nieuwenhuys, nieuwe directeur VNK: "Een duurzamere kalkzandsteenbranche staat hoog in het vaandel bij het VNK. Duurzaamheid is volgens ons zeker geen modegril, maar blijvend. Om die reden was VNK in 1999 al één van de grondleggers van MRPI. Dit jaar ronden we de actualisatie af. Het nieuwe MRPI-certificaat van VNK wordt opgenomen in de nieuwe Nationale Milieudatabase van Stichting Bouwkwaliteit. Hiermee zijn wij één van de eerste branches die milieugegevens aanlevert voor deze database.’

Dankzij het MRPI-certificaat kunnen opdrachtgevers, architecten en aannemers, naast prijs en prestatie, ook de duurzaamheid van bouwmaterialen meewegen en onderling vergelijken. Gevalideerd, geverifieerd, en betrouwbaar zijn de belangrijkste kenmerken van MRPI-certificaten. Stichting MRPI wil op deze manier een einde maken aan de wirwar van bestaande, soms slecht onderbouwde, milieuclassificaties en voorkeurslijsten en zorgt voor duidelijkheid en transparantie van productgegevens in de bouw.

Milieu Relevante Product Informatie (MRPI) is een initiatief van het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB) en het ministerie van VROM. De Stichting MRPI heeft regels vastgesteld voor het opstellen en toetsen van die productinformatie.

De uitreiking van het MRPI-certificaat was één van de onderdelen van het het VNK-symposium met het thema 'Uitdagingen in een stagnerende markt'. Ook werd verder ingegaan op 'duurzaamheid: modegril of blijvend'. Het bleek essentieel om inzicht te krijgen in de milieubelasting van bouwmaterialen. Michiel Haas, directeur van het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie(NIBE) en hoogleraar Sustainability TU Delft toonde aan dat de bijdrage van bouwmaterialen aan de milieubelasting van gebouwen zal toenemen, omdat het aandeel van energie- en waterverbruik door energiezuinig bouwen afneemt. Haas: "Bouwmaterialen worden steeds belangrijker voor duurzaam bouwen. Daarom moeten we er nú energie in steken. Een uitdaging in een stagnerende markt die we met twee handen moeten aangrijpen."

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven