BioForum wordt warm noch koud van voorgestelde GLB-maatregelen

Woensdag 12 oktober presenteerde Commissaris Ciolos de nieuwe voorstellen voor het Europese Gemeenschappelijke LandbouwBeleid (GLB) voor de periode 2014-2020. BioForum is tevreden want de aandacht voor bio is nog nooit zo uitgesproken geweest. Toch vreest ze dat de maatregelen inzake duurzaamheid en eerlijk inkomen voor onze boeren onvoldoende ambitieus zijn.

Opvallend is dat de Commissie duidelijk af wilt van de historische referentie bij de toeslagrechten. Europa gaat steeds meer maatschappelijke eisen stellen aan de besteding van Europees belastingsgeld, zo blijkt alvast uit de doelstellingen.

Helaas besteden de voorstellen nauwelijks aandacht aan de problematiek van de voedselspeculatie. Om boeren te beschermen tegen prijsvolatiliteit beperkt de Commissie zich tot het installeren van verzekeringsschema's en 'crisis- en globaliseringsfondsen'.

Voor BioForum Vlaanderen is het belangrijk dat landbouwers een eerlijk inkomen verkrijgen. Dat moet in de eerste plaats gebaseerd zijn op een eerlijke prijs voor hun product. Dit inkomen kan verder aangevuld worden met vergoedingen voor maatschappelijke diensten.

Het is positief dat er aandacht is voor biologische landbouw in de beide pijlers. Dit is meer dan terecht in het licht van de wereldwijde uitdagingen waar onze maatschappij vandaag voor staat: klimaatverandering, het verlies van biodiversiteit, watervervuiling, bodemerosie, enzovoorts. Biologische landbouw kan voldoende, veilig, kwalitatief en gezond voedsel produceren en tegelijkertijd een gunstig effect hebben op de biodiversiteit en de bodem- en waterkwaliteit beschermen. Biologische landbouw levert aldus in hoge mate publieke diensten en in dit licht is het logisch dat het GLB hier extra aandacht aan besteedt. De steun die biologische landbouw krijgt via de 'vergroening' uit de eerste pijler ziet BioForum als een vergoeding voor het leveren van deze maatschappelijke diensten.

Ook positief is de expliciete aandacht voor de korte keten en voor de mogelijkheden die worden voorzien om de samenwerking in de korte keten te verbeteren. Thuisverkoop en andere korte keteninitiatieven kunnen immers een gunstig effect hebben op de prijs van het product en dus op het inkomen van de boer. Helaas is het niet duidelijk welke prioriteit de Commissie hecht aan de maatregelen om de korte keten te steunen.

De mogelijkheid om hectaresteun te verlenen aan biologische producenten blijft bestaan. Maar zoals met alle maatregelen uit de tweede pijler, hangt veel af van de goodwill van de lidstaten om dit vergaand in te vullen. Op de valreep heeft de Commissie beslist dat 25 procent van de Europese middelen moet ingezet worden in milieu- of klimaatgerelateerde maatregelen. BioForum treedt haar Europese federatie IFOAM bij dat het sterk te betwijfelen valt of dit voldoende is om een effectieve verbetering van de milieutoestand te verkrijgen.

BioForum zal de voorstellen in detail met de biologische producenten bespreken en met hun inbreng deelnemen aan het verdere maatschappelijke debat.

BioForum

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven