Waterstofrijk brandbaar gas uit natte biomassa

Project Haalbaarheidsstudie Duurzame energie uit bio-afval

Een samenwerkingsverband, bestaande uit twee melkveehouders in Friesland, de Maatschap Van de Lageweg (Olterterp) en Frans Postma (Tijnje) en technologieontwikkelaar SPARQLE International BV, voeren in samenwerking met Buizer Advies (Leeuwarden) een haalbaarheidsstudie uit om te onderzoeken of het mogelijk is duurzame energie te produceren uit bio-afval door omzetting van natte biomassa in waterstofrijk brandbaar gas, dat via een WKK kan worden omgezet in warmte en elektriciteit.

Het samenwerkingsverband gaat een nieuw procedé gebruiken om natte biomassa vergisting mogelijk te maken. Natte biomassa is niet geschikt voor verbranding. Door middel van vergassing in hoge druk stoom (superkritisch water) kunnen natte biomassastromen volledig worden omgezet in waterstofrijk brandbaar gas, met de minerale bestanddelen als niet-vergasbaar restproduct. Dit waterstofrijk brandbaar gas zal naar verwachting geschikt zijn voor toepassing in de industrie en voor opwekking van stroom voor de huishoudens in het gebied.

Met bio-afval wordt in dit verband natte biomassa als reststromen bedoeld. Daaronder vallen onder ander de dikke fractie uit rundveedrijfmest, gft-afval, bermgras, natuurgras, digestaat en waterzuiveringsslib.

De resultaten van de haalbaarheidsstudie tot nu toe zijn hoopgevend. Als het allemaal goed uitpakt, kunnen bijvoorbeeld melkveehouderijbedrijven, die meer mest produceren dat zij op eigen grond kwijt kunnen, hun overschot laten verwerken door een erkend bedrijf dat het SK Water proces toepast.

"Dat sluit volgens mij goed aan bij de visie die staatssecretaris Bleker en de Veehouderijsector in de landelijke pers bekend hebben gemaakt. Dat is een goede stap vooruit!", aldus Bertus Buizer.

'Europa investeert in het platteland'

Het project 'Haalbaarheidsstudie Duurzame energie uit bio-afval' wordt gefinancierd door het Ministerie van EL&I (Regeling LNV-subsidies Samenwerking bij innovatieprojecten 2010) uit het POP* (Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007 - 2013) en door de ondernemers in het Samenwerkingsverband Duurzame energie uit bio-afval.

* De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is de beheersautoriteit voor het POP.

Lees hier beknopte informatie over de haalbaarheidsstudie duurzame energie uit bio-afval.

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven