Tweede voortgangsrapportage van Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij

Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft de tweede voortgangsrapportage van het samenwerkingsverband Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij naar de Tweede Kamer gezonden. Aan deze agenda wordt sinds mei 2009 gewerkt door COV, Dierenbescherming, IPO, LTO, ministerie van EL&I, Natuur & Milieu, Nevedi, NZO en Rabobank Nederland. De partijen willen samen toewerken naar een toonaangevende duurzame veehouderij in 2023. Een veehouderij die met behoud van concurrentiekracht, produceert met respect voor mens, dier, milieu en omgeving inclusief de effecten van de Nederlandse veehouderij elders in de wereld.

In de voortgangsrapportage zijn per speerpunt de ambities tot aan 2015 beschreven en wordt kort de stand van zaken van de bijbehorende initiatieven aangegeven. Daarnaast wordt op basis van de voortgang in het afgelopen jaar op de speerpunten bekeken waar de belangrijkste opgaven voor verduurzaming liggen richting 2012 en waar de inzet van het samenwerkingsverband zich met prioriteit op zal richten. Richting 2012 zetten de samenwerkende partijen in op de volgende prioriteiten:
  • Stimuleren dat duurzame concepten vanuit de kleine groep innovatieve koplopers versneld worden toegepast bij de grote groep van volgers.
  • Bedrijven en ondernemers ondersteunen bij risicovolle investeringen.
  • Bemiddelen als regelgeving en procedures belemmerend zijn voor innovatie
  • Versterken ondernemerschap in de dierlijke keten
  • Stimuleren van integraal duurzame marktconcepten met toegevoegde waarde
  • Verder versterken van de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en overheid met een centrale positie voor de ondernemer.
Klik hier voor de Uitvoeringsagenda duurzame veehouderij 2e voortgangsrapportage.

Staatssecretaris Bleker laat aan de Tweede Kamer weten dat hij de inhoud van de rapportage zal betrekken in zijn visie op de megastallen, de kabinetsvisie op het mestbeleid het rapport van de Commissie Van Doorn en de actualisering van de Nota Dierenwelzijn en Nationale Agenda Diergezondheid.

Bron: AgriHolland, Ministerie van EL&I

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven