Doelstelling 2011 lijkt haalbaar

Antibioticagebruik in veehouderij in drie jaar met 23% gedaald

De totale verkoop van antibiotica voor veterinair gebruik in Nederland is de afgelopen drie jaar met 23 procent gedaald naar 455 ton in 2010. Ook onderzoek op een groep bedrijven laat in drie van de vier onderzochte veehouderijsectoren een duidelijke vermindering van het gebruik van antibiotica zien.

Dit blijkt uit de nieuwste cijfers over het veterinair antibioticagebruik, die het LEI, onderdeel van Wageningen UR, op de MARAN-website heeft gepubliceerd (www.maran.wur.nl).

Doelstelling 2011 lijkt haalbaar

Uit gegevens van de farmaceutische industrie (FIDIN) blijkt dat de omzet van antibiotica in de Nederlandse dierhouderij, na een lange periode van voortdurende toename, is afgenomen van 590 ton werkzame stof in 2007 naar 455 ton in 2010. In 2010 bedroeg de afname 12 procent ten opzichte van 2009, bij een ongeveer gelijkblijvende veestapel. Als deze daling in 2011 doorzet zal de overheidsdoelstelling van 20 procent reductie worden behaald.


Trends per sector

Nader onderzoek op een groep bedrijven geeft inzicht in het gebruik per sector. Gegevens over de periode 2005-2010 wijzen op een duidelijke vermindering van het antibioticagebruik in drie van de vier onderzochte veehouderijsectoren:

  • zeugen/biggen: jaarlijkse variatie, daling in 2010;
  • vleesvarkens: daling in 2009 en 2010;
  • vleeskuikens: stijging in 2005-2009, daling in 2010;
  • melkvee: daling in 2009, stijging in 2010.

De stijging op de melkveebedrijven bedraagt tien procent, het is nog te vroeg om te zeggen of dit beeld structureel is. Met een totaal van ongeveer zes dagdoseringen ('behandeldagen') per koe per jaar blijft het antibioticagebruik bij melkvee op een relatief laag niveau, in vergelijking met de andere veehouderijsectoren.

Vervolgonderzoek

In opdracht van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw & Innovatie zal het LEI in november een schatting publiceren van het antibioticagebruik in de eerste helft van 2011.

Voor meer informatie: Nico Bondt (projectleider), 0317 484559 en nico.bondt@wur.nl.

Bron: LEI

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven