Vliegende start van Bloeiend Bedrijf met 40 veldbijeenkomsten

Bloeiende akkerranden fascineren honderden agrariërs

De driehonderd agrarische ondernemers die zich hebben aangesloten bij Bloeiend Bedrijf hebben dit jaar zeshonderd kilometer bloemrijke akkerranden aangelegd. Het samenwerkingsverband richt zich op het gebruik van speciale bloemenmengsels die nuttige biodiversiteit stimuleren. Ruim 500 bezoekers bezochten de 40 veldbijeenkomsten die dit jaar werden georganiseerd door Bloeiend Bedrijf. Deelnemers staan versteld van de hoeveelheid nuttige insecten die mede dankzij bloeiende akkerranden op de akkers voorkomen.

Efficiënte uitwisseling van kennis

Tijdens de veldbijeenkomsten van Bloeiend Bedrijf wisselen honderden agrariërs
(deelnemers aan het project en andere geïnteresseerden) kennis en informatie uit over de rol en het nut van de insecten die op de akkerranden afkomen. Ze worden begeleid door ecoloog Merijn Bos, verbonden aan het Louis Bolk Instituut. Tijdens de bijeenkomsten maakt hij helder hoeveel nuttige insecten rondzwermen op het eigen bedrijf, en wat hun functie is. Dat helpt agrariërs om minder of anders te bespuiten. Ook krijgen de bezoekers de laatste resultaten uit wetenschappelijk onderzoek mee: recent onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat chemische gewasbescherming de aanwezigheid van bladluizen op de lange termijn stimuleert omdat die juist schadelijk is voor hun natuurlijke vijanden.


Ecoloog Merijn Bos van het Louis Bolk Instituut verduidelijkt functie van nuttige insecten

Nuttig en mooi

De bloeiende akkerranden blijken niet alleen nuttig te zijn tegen landbouwplagen, maar dragen ook bij aan een mooi landschap en aan draagplanten voor bijen en vlinders. Bovendien past een gereduceerd middelengebruik bij andere natuurdoelstellingen, zoals akkervogelbeheer. De meeste akkervogels zijn tijdens het teeltseizoen immers insecteneters.

Over het project Bloeiend Bedrijf

Bloeiend Bedrijf is een initiatief van melkveehouder Teunis Jacob Slob uit Noordeloos samen met Veelzijdig Boerenland en het Louis Bolk Instituut. De deelnemers worden regionaal ondersteund door een groeiend aantal agrarische natuurverenigingen en landelijk door het Louis Bolk Instituut, vereniging De Natuurweide en koepelorganisaties Veelzijdig Boerenland en BoerenNatuur. Het ministerie van EL&I financiert het samenwerkingsverband drie jaar lang vanuit de demoregeling Beheer Akkerranden. Voor het volgende seizoen is er ruimte is voor meer deelnemers.

Kijk op www.bloeiendbedrijf.nl voor meer informatie.

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven