Betere bodemstructuur, hogere opbrengst en lager energiegebruik

Werken met vaste rijpaden al snel economisch rendabel

Uit twee experimentele onderzoeken van de Stichting Bodembescherming Flevoland (SBF), in samenwerking met onderzoekers van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving/Wageningen UR blijkt, onder meer, dat investeringen in nieuwe mechanisatie voor een vast rijpadensysteem al rendabel zijn bij een meeropbrengst van 2 à 3 procent. Ook is er onderzoek gedaan naar de gevolgen van vaste rijpaden en onbereden teeltbedden voor de bodemuitstoot van broeikasgassen. Er is gemeten op het bedrijf van de maatschap Van Strien-Doggen in Ens.

Op woensdag 29 juni om 16:00 uur worden de twee onderzoeken officieel gepresenteerd aan de heer J. Zeinstra van de Rabobankorganisatie. Dit zal gebeuren tijdens de landelijke Biologische Velddag op het terrein van De Broekemahoeve in Lelystad. Leden van SBF en betrokken onderzoekers zijn hierbij aanwezig om de resultaten toe te lichten.

Achtergrond

De zorg om de structuur van de grond door de toenemende teeltintensiteit en de steeds zwaardere mechanisatie is de voornaamste reden dat meer telers overgaan tot vaste rijpaden tijdens het teeltseizoen, vanaf het voorjaar tot aan de oogst. Daarmee worden opbrengstverhogingen verwacht. Andere voordelen zijn het lagere energiegebruik en dat bewerkingen eerder en tijdiger kunnen worden uitgevoerd na een natte periode. Vooral in de biologische landbouw met veel mechanische bewerkingen is dit van belang. Eerder rijpadenonderzoek heeft ook lagere emissies van broeikasgassen aangetoond. De komst van precisie GPS heeft het werken met vaste rijpaden in de praktijk veel gemakkelijker gemaakt. Meestal wordt er gekozen voor rijpaden op 3,15 meter afstand. Dit betekent extra kosten voor aanpassingen aan trekkers en machinepark.

Omdat met seizoenrijpaden de oogst en de hoofdgrondbewerking nog volvelds plaatsvinden en niet vanaf rijpaden, kan er nog aanzienlijke structuurbederf optreden, doordat dit werk vaak in natte perioden plaatsvindt. Daarom worden experimenteel de opbrengstvoordelen getoetst in een rijpadensysteem met permanent onbereden bedden, waarbij ook de oogst en de hoofdgrondbewerking vanaf vaste rijpaden plaatsvindt. Hoewel er nog weinig praktijkervaringen zijn met machines voor oogst en hoofdgrondbewerking vanaf vaste rijpaden, konden, met inschatting van het daarvoor benodigde machinepark wel berekeningen van de extra kosten voor machines en loonwerk gemaakt worden. Berekend is of rijpadensystemen met gebruikmaking van moderne GPS technieken en aangepaste machines en trekkers financieel interessant zijn voor vier gekozen bedrijfstypen.

Ter toetsing van deze nieuwe rijpaden teeltsystemen in relatie tot de uitstoot van bodembroeikasgassen, is in najaar 2007 een meerjarig proefveld aangelegd door Stichting Bodembescherming Flevoland (SBF) in samenwerking met Plant Research International (PRI). Dit proefveld ligt op het biologische bedrijf van de maatschap Van Strien/Doggen te Ens.

Klik hier voor meer informatie over de Biologische Velddag.

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven