Skal gaat doelmatigheid verhogen door meer risicogericht toezicht

Op 16 juni heeft het Algemeen bestuur van Skal de meerjarenvisie 2011-2015 vastgesteld. Een belangrijk element is: nog doelmatiger en meer risicogericht toezicht houden.

Skal geeft in de visie aan hoe de organisatie op de ontwikkelingen denkt te aan inspelen. Zo zal de organisatie bijvoorbeeld de doelmatigheid van haar werkzaamheden gaan verhogen door meer risicogericht toezicht.

Ontwikkelingen

Een aantal ontwikkelingen dwingt Skal goed te kijken naar de wijze van toezicht. De groei van het aantal geregistreerde bedrijven zet door. Het aantal meldingen van afwijkingen en de complexiteit daarvan neemt toe. Steeds vaker betreft dit zaken op internationaal vlak; de coördinatie hiervan is lastig. De groei van de sector trekt ook marktdeelnemers aan die in mindere mate vanuit 'biologische' idealen opereren. Daarnaast traceert Skal steeds meer niet-geregistreerde bedrijven die in biologisch handelen.

Lichter toezichtregime voor pro-actieve bedrijven

Als gevolg van deze ontwikkelingen gaat Skal haar toezicht anders inrichten. Basis blijft de certificering van de individuele geregistreerde bedrijven. De hoge mate van naleving op deze bedrijven biedt kansen. Skal kan ondernemers die zelf de verantwoordelijkheid nemen om hun biologische status pro-actief aan te tonen belonen met een lichter toezichtregime. Bedrijven kunnen geprikkeld worden inspecties beter voor te bereiden en - in de toekomst - de administratieve inspectiegegevens vooraf aan te leveren. De inspecteur kan dan (eventueel steekproefsgewijs) overstappen van vaststellen naar controleren. Dit biedt ruimte voor extra toezicht op gebieden waar zich risico's bevinden.

Onaangekondigde flistinspecties succesvol

Het hanteren van onaangekondigde flitsinspecties is inmiddels succesvol gebleken. Skal gaat nog meer ketencontroles uitvoeren, eventueel samen met partners in de (internationale) toezichtketen. De beschikbare data van andere instanties gaat Skal volop benutten bij het toezicht en het opsporen van fraude. Het benutten van de bevoegdheden van partners in toezicht is doelmatig, ook voor de coördinatie bij internationale meldingen van afwijkingen. Skal intensiveert het toezicht bij niet-geregistreerde bedrijven.

Bron: Meerjarenvisie 2011-2015 Skal

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven