Donderdag 18 november aanstaande in Oostburg

Openbare debatavond over toekomst werkelijk duurzame landbouw

Donderdagavond 18 november wordt vanaf 19.00 uur gedebatteerd over de toekomst van een werkelijk duurzame landbouw. Het openbare debat vindt plaats in het Ledeltheater in Oostburg (Rabozaal). De toegang is gratis. (Reserveren: 0117–452735 of 386863).

Thema: kringlooplandbouw

Deze avond – die vooral bedoeld is als poging elkaar tot nieuwe actie te inspireren – moet helaas beginnen met een korte schets van de deplorabele toestand waarin de Nederlandse landbouw verkeert. Per dag verliest ons land 1 à 2 boeren, vaak familiebedrijven. Hun grond komt in handen van projectontwikkelaars en megabedrijven. Alleen zeer grote landbouwbedrijven kunnen nog door vérgaande schaalvergroting leveren tegen de afbraakprijzen, die landbouwproducten de laatste jaren opbrengen. Boeren zijn inmiddels te gering in aantal om nog een politieke factor te vormen.

Een geheel andere mentale instelling ten opzichte van de landbouw is nodig om deze nog in staat te stellen over luttele jaren (na verdere olieprijsstijgingen en dreigende fosfaattekorten) ons voedsel te produceren. De landbouw zal als toekomstige misschien zelfs grote werkgever dezelfde rechten en beloningenniveau moeten krijgen als de handel, de industrie en dienstensector. Die balans is zoek! De ecologische innovatie die de landbouw op korte termijn zal moeten ondergaan zou door onze regering krachtig moeten worden bevorderd. Maar in plaats daarvan heeft deze regering er voor gezorgd dat er nu zelfs geen minister van landbouw meer is die hiervoor had kunnen zorgen.

Ter discussie staat deze avond het 'Manifest voor de Kringlooplandbouw'. Het is de bijlage van het zojuist verschenen boek 'Vierduizend Jaar Kringlooplandbouw', de vertaling/bewerking van het 100 jaar oude en recentelijk herontdekte boek 'Farmers of Forty Centuries' van F.H.King, hoogleraar landbouwkunde en grondlegger van de bodemkunde in Amerika.

Vertaler/bewerker van het boek, milieupionier Sietz Leeflang, schreef nu uit naam van King het manifest: 'Manifest voor de Kringlooplandbouw', gericht tot de hedendaagse Nederlandse boeren en politici. King voorzag honderd jaar geleden al voor deze tijd een komend tekort aan fossiele brandstoffen en het voor de landbouw onmisbare element fosfaat. Een inpassing van de landbouw in de natuurlijke organische kringloop wordt daarom een onontkoombare vereiste. De veranderingen die onze landbouw te wachten staan vragen een breed gedragen inzicht en de erkenning dat de landbouw als basisproducent van ons voedsel tenminste als evenwaardig dient te worden beschouwd aan onze industrie-, handel- en dienstensector. Hij mag in geen geval langer daaraan ondergeschikt blijven en moet daartoe aan nieuwe eisen voldoen met betrekking tot bodemherstel, biodiversiteit en dierenwelzijn. Ook verdient onze regering een volwaardig minister van landbouw.

Deelnemers

Aan de discussie wordt deelgenomen door een panel onder leiding van Sietz Leeflang, voorzitter van de stichting De Twaalf Ambachten, waarvoor gevraagd zijn: Alex van Hootegem, biologische boer te Kruiningen (en met zijn vrouw eigenaar van het bekende postorderbedrijf voor regionale boerderijproducten De Grote Verleiding); Wil Braakman, biologisch tuinder en bollenkweker uit Schagen, bestuurslid van het Wageningse Netwerk voor Vitale Landbouw en Voeding , Petra Berkhout, onderzoeker verbonden aan het Landbouw Economisch Instituut en de Wageningse Universiteit, Emiel v.d. Vijver, biologische boer, innovatief ondernemer en voorzitter van de Studievereniging Zuidwest van Biologische Boeren te Grauw en Wilma Saaman uit Hoofdplaat, medewerker bij de biologische boerderij van David Luteyn in Zuidzande in Zeeuws Vlaanderen.

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven