Project 'Invoering biowegwerpbekers' krijgt steun van Provincie Gelderland

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben besloten uit de Stimuleringsregeling milieu Gelderland een subsidie van 100.000 euro te verlenen aan de Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) in Wageningen voor het uitvoeren van het project 'Invoering biowegwerpbekers'.

Plastic wegwerpbekers zijn erg zichtbaar en worden door gebruikers geassocieerd met grondstofverspilling. Stichting DLO heeft in nauwe samenwerking met de Wageningen UR, leveranciers en producenten een initiatief ontwikkeld om de milieudruk van wegwerpkoffiebekers in de eigen organisatie terug te dringen. Daartoe willen zij een project uitvoeren waarin diverse aspecten van het gebruik van wegwerpkoffiebekers aan de orde komen, zoals milieudruk, gebruikersgedrag en verwerkingsmogelijkheden.

Ook de provincie Gelderland heeft aangegeven belangstelling te hebben voor het project en mee te willen werken door onder andere deelname aan een in te stellen klankbordgroep. Dit project zal een voorbeeldfunctie hebben voor andere instellingen/bedrijven in de provincie.

In dit project gaat DLO:
  • Met behulp van een levenscyclusanalyse een milieuanalyse en -vergelijking uitvoeren tussen de huidige plastic wegwerpbekers, biokartonnen bekers en op termijn bioplastic bekers.
  • De plastic wegwerpbekers in eerste instantie vervangen door biokartonnen bekers. Tijdens het project zullen echter ook bioplastic bekers ingezet gaan worden. De biokartonnen/-plastic bekers zullen in dit project worden omgezet in nuttige compost, waardoor afval wordt voorkomen. Tevens wordt een halvering van het energieverbruik verwacht ten opzichte van de huidige plastic bekers. De exacte milieuwinst zal worden gekwantificeerd.
  • De verschillende scenario's voor organisatie van de productketen inventariseren, met name op het gebied van de afvalinzameling en verwerking. Gekeken zal onder andere worden naar de optimalisering van de composteerbaarheid van de biokartonnen/-plastic bekers. Dit is mogelijk omdat DLO over een eigen composteerinrichting beschikt.
  • De onderzoekresultaten actief verspreiden. Daartoe zal een communicatiestrategie ontwikkeld worden voor verspreiding van de projectresultaten met als doel andere instellingen in de regio te stimuleren het voorbeeld van DLO te volgen. De provincie Gelderland heeft aangegeven belangstelling te hebben en is bij dit onderdeel actief betrokken. Op basis van de onderzoeksresultaten zal een evenwichtige keuze gemaakt kunnen worden voor de milieuvriendelijkste beker en de beste afvalscheidings- en verwerkingsmethode.

Bron: FoodHolland


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven