Stadslandbouw als uitdaging voor gemeenten en inboerende burgers

Werkconferentie Proef Lokaal op 11 november

Op 11 november is het de Dag van de Duurzaamheid. In het kader daarvan vindt op het Stadslandgoed De Kemphaan in Almere een werkconferentie plaats. De werkconferentie gaat over lokale voedselteelt, burgerinitiatief en integraal beleid voor klimaat, gezondheid, groen en sociale cohesie.

Proef Lokaal mikt op iedereen die vanuit gemeentelijke of maatschappelijke organisaties en bedrijven warm loopt voor burgerinitiatief rond stadslandbouw en lokaal en duurzaam voedsel. Men is meer dan welkom op de werkconferentie Proef Lokaal. Op initiatief van betrokkenen biedt deze dag een inspirerende proeverij van de verschillende vormen en schaalniveaus die onder de noemer van stadslandbouw sinds een paar jaar zichtbaar worden, en gelegenheid om uit te wisselen over hoe burgerinitiatieven rond deze thematiek vruchtbaar in te kaderen zijn.Gemeentes staan namelijk tegelijkertijd voor de uitdaging om te zorgen voor beleid op het terrein van klimaat, gezondheid, groen en sociale cohesie – allemaal terreinen waar stadslandbouw niet alleen direct raakvlakken mee heeft, maar zelfs spinoffs blijkt te genereren die langs eerdere, vaak sectorale benaderingen tot nu toe een utopie zijn gebleven. Zelfs gedwongen bezuinigingen bieden handvaten om creatief invulling te geven aan de transitie naar nieuwe kaders en samenwerkingsverbanden. Meerdere vruchten aan één plant.

De stadslandbouw lijkt daarom flinke potentie te hebben, en zorgt dezer dagen voor aanzienlijk enthousiasme – onder groepen burgers en ook onder gemeentelijke planners en beleidsmakers. In de praktijk staat zij als sector ook mondiaal echter nog in de kinderschoenen. Juist daarom is er alle reden om met pioniers, kenners en kunners te bezien welke 'good practices' er desondanks verspreid te vinden zijn, en hoe de inspiratie en integrale kwaliteiten daarvan te behouden zijn in het proces van verbreden, verdiepen en opschalen.

Misschien kunnen de bomen wel tot in de hemel groeien, maar niet zonder:
- een stuk schone grond waarop ze kunnen (blijven) staan
- iemand die ze verzorgt
- een manier om de oogst te verdelen voordat die verloren gaat
- een plek voor mensen om te leren waarom ze belangrijk zijn.

Het programma van PROEF LOKAAL biedt het brede kader waarin deze inspirerende ontwikkelingen zich nu voordoen, en daalt af naar de lokale werkelijkheid. Welke struikelblokken zijn er, welke blinde vlekken, wat hebben initiatiefnemers nodig voor verbreding, verdieping en opschaling, hoe kunnen gemeentes kansrijke modellen faciliteren, hoe bouwen we samen iets vruchtbaars van langere duur, hoe houden we wildgroei binnen de perken?

Dagprogramma:
  • diverse bevlogen en deskundige sprekers
  • bio-picknicklunch op multifunctioneel stadslandgoed De Kemphaan
  • plenaire discussie met panel van ervaren lokale pioniers
  • workshops, onder andere dak- en balkontuinen, sociaal hovenieren in 'moeilijke' wijken, stadsimkerij, lokale voedsel- en energiekringlopen, eetbare parken en buurtbeheer, integraal ruimtelijk ontwerpen, sociale organisatie
  • plenaire zeepkistsessie
  • proeverij van streekproducten

Tijdens de dag zijn verschillende films rond voedsel, stadslandbouw, burgerinitiatief en transitie te zien, er is literatuur aanwezig, en een aantal maatschappelijke partijen verzorgt informatiestands.

Vervolgtraject

De dag is mede bedoeld als 'proeflokaal' voor een vervolgtraject, dat de gelegenheid biedt om op diverse (eventueel tijdelijke) plekken in gemeentes in den lande aan het begin van het groeiseizoen in 2011 pilots op te starten. Bij de invulling en begeleiding van die pilots is in overleg de expertise van workshopleiders uit Proef Lokaal en andere deskundigen in te schakelen. Nadere informatie via: proef-lokaal@xs4all.nl

Bekijk hier het uitgebreide dagprogramma


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven