Computerprogramma Graasvisie geeft inzicht in effecten beweidingsmanagement

Het computerprogramma Graasvisie is een nieuw hulpmiddel voor het krijgen van inzicht in de effecten van beweidingsmanagement en kan door melkveehouders en adviseurs worden gebruikt bij de keuze van een optimaal beweidingssysteem. De ontwikkelaars van de software gaan in V-focus van april 2010 in op mogelijkheden van het programma.

Tijdens beweiding is het zoeken naar een optimaal evenwicht tussen efficiënt omgaan met gras(aanbod) en de melkproductie. Het computerprogramma berekent per beweidingsdag de grasopname en vervangt daarmee de oude grasopname tabellen. Graasvisie is een tool om strategische (op jaarbasis) of tactische keuzes voor de beweiding te maken. Het geeft inzicht in de gevolgen voor grasopname en melkproductie, bij wijzigen van het beweidingsmanagement (kg ds/ha bij inscharen, weiderest, veebezetting, uren weidegang, omweidingsduur), de hoeveelheid en soort bijvoeding, het aantal uren weidegang, weiden op etgroen en bloten.

De grasopname wordt bepaald door de voeropnamecapaciteit van de koe én door de verzadigingswaarde van het voer. Graasvisie houdt rekening met een verminderde grasopname tijdens meerdaagse beweiding op één perceel. De grasopname en de daaraan gekoppelde melkgift zullen in de praktijk vaak een reden zijn de koeien te verplaatsen. In het computerprogramma is deze relatie ingebouwd, waardoor voorspellingen beter aansluiten bij de praktijk. Dus niet alleen de hoeveelheid weiderest is bepalend voor het moment van uitscharen maar juist de grasopname, die indirect kan worden afgelezen aan de melkgift.

Het grasaanbod wordt uitgedrukt in kg ds/koe/dag of kg ds/ha. Dit kan worden beschouwd als het bruto-grasaanbod. In de praktijk is dit getal een overschatting van de hoeveelheid gras die door de koeien wordt geaccepteerd en als eetbaar kan worden beschouwd. Graasvisie beschouwt vertrapt gras, urineplekken en gras rondom mestflatten niet als eetbaar aanbod. De schatting van de grasopname is daarom op het eetbare grasaanbod gebaseerd.

Het artikel geeft een voorbeeld hoe Gaasvisie berekent wat het effect is van bijvoeren bij een gelijkblijvende perceelsoppervlakte op de grasopname. Graasvisie laat ook de daling van de grasopname zien op dag 1 en op de laatste dag van de beweiding. Zo berekent het programma ook het effect van bijvoeren van snijmaïs bij een driedaagse beweiding op de grasopname, de weiderest, de graslandbenutting en de melkgift.

In het nieuwe Handboek voor de Veehouderij is de grasopname nu ook op Graasvisie gebaseerd. De adviseurs van de Stichting weidegang gebruiken het programma al.

Lees hier het complete artikel 'Graasvisie' helpt bij beweidingsmanagement’ uit V-focus, april 2010.
Klik hier voor het programma Graasvisie op de site van live stock research van Wageningen UR.

Bron: Biokennis, 05-07-10

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven