Vervolg op 'Bio zoekt Boer'

België: 'Bio zoekt Keten' voor verdere ontwikkeling van biologische markt

‘Bio zoekt Keten’ is een project van BioForum Vlaanderen in samenwerking met Boerenbond en ABS. Het project wil de vermarkting van biologische producten en de integratie van producten uit omschakelende landbouwbedrijven vergemakkelijken. Nieuwe initiatieven rond marktontwikkeling zullen financieel en logistiek ondersteund worden. Na het succes van 'Bio zoekt Boer' is dit een volgende logische stap.
"In een kleine sector als de biolandbouw is het essentieel dat je bij investeringen kan werken op lange termijn", zegt Boerenbond-voorzitter Piet Vanthemsche. De biologische sector is een heel specifieke keten en daarbuiten is het moeilijk om bioproducten aan een financiële meerwaarde te vermarkten. Daarom zijn duurzame afzetstructuren erg belangrijk, aldus Vanthemsche.

Eén van de knelpunten van de biologische sector is de gefragmenteerde en weinig transparante afzetstructuur. Als jonge markt in volle ontwikkeling is deze markt behoorlijk kwetsbaar. Relatief kleine verstoringen kunnen grote gevolgen hebben.

Het project 'Bio zoekt Keten' wil werk maken van duurzame afzetstructuren voor biologische producten. 'Bio zoekt Keten' is een tweede samenwerkingsverband tussen BioForum Vlaanderen, Boerenbond en ABS en een logisch vervolg op 'Bio zoekt Boer'. Jowan Latré wordt verantwoordelijk voor het project en is reeds begonnen met een eerste verkennende fase.

De doelstellingen van het project zijn: de samenwerking binnen de keten bevorderen, vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen, nieuwe of nog onbenutte kansen in de markt opsporen, de transparantie van de markt verhogen en bedrijven in omschakeling in de markt integreren. 'Bio zoekt Keten' biedt hierbij ondersteuning aan de hand van diverse instrumenten.

BioForum Vlaanderen voerde een aantal marktstudies uit omtrent de verschillende deelsectoren. Op basis van deze resultaten worden de marktpartijen in het kader van 'Bio zoekt Keten' momenteel benaderd. In gezamenlijk overleg met alle betrokken partijen wordt vervolgens een praktische strategie uitgewerkt op basis van knelpunten en kansen. ABS en Boerenbond stellen hiertoe hun ervaringen vanuit de traditionele markt ter beschikking.

"Er beweegt heel wat bij de huidige marktdeelnemers en er is een nieuw enthousiasme merkbaar", zegt voorzitter van BioForum Johan Devreese. "De ondernemers hebben heel wat praktische kennis en informatie over de markt, maar vaak beschikken ze niet over de tijd, know-how of middelen om hier effectief mee aan de slag te gaan."

Het project 'Bio zoekt Keten' wil hier op inspelen door nieuwe initiatieven financieel en logistiek te ondersteunen. Marktdeelnemers kunnen nieuwe projecten rond marktontwikkeling aanbrengen en ontvangen, bij goedkeuring en uitvoering ervan, een financiële tegemoetkoming. Hiervoor is in totaal een bedrag voorzien van 80.000 euro.

In het kader van dit project is een 'Bio-zoekt-keten-taskforce' opgericht die advies verleent en de projecten evalueert. Verschillende tenoren uit de overkoepelende organisaties werken mee als lid van de taskforce: Piet Vanthemsche voor Boerenbond, Guy Depraetere voor ABS, Johan Devreese voor BioForum Vlaanderen, Claire Bosch voor Fevia, Frans De Wachter voor VLAM, Joeri Deswarte voor Fedis en Johan Verstrynghe voor het Departement Landbouw.

Met de input van deze taskforce krijgt een markt in volle ontwikkeling een nieuw elan en kan er sneller en concreter ingespeeld worden op huidige en toekomstige marktsituaties.

Bron: VILT, 06-06-10


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven