17 november: Purpose Day

"Bedrijven met alleen winstoogmerk behoren tot uitstervend ras"

Tholen – Geen maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar maatschappelijk relevant ondernemen. Dat thema vormt de rode draad tijdens de eerste Purpose Day conferentie op 17 november bij de Impact Hub in Amsterdam. De Droomfabriek organiseert dit jaarlijks terugkerende evenement en roept bedrijven op om met hun purpose aan de slag te gaan. "Organisaties dienen maatschappelijk relevant te worden als ze in business willen blijven. Bedrijven die stellen dat winst maken hun hoogste doel is, behoren tot een uitstervend ras", stelt eigenaar Ralph Zebregs.Intrinsieke motivatie doorslaggevend voor succes

"Er is een beweging gaande van bedrijven als Tesla, Patagonia en Buurtzorg die een helder doel voor ogen hebben in het nastreven van purpose. Deze bedrijven willen de door hun gewenste verandering(en) niet alleen vanuit purpose vormgeven, maar hun hele bestaansrecht daaraan ontlenen. Purpose, ook wel zingeving, stond lange tijd te boek als iets zweverigs of idealistisch. De markt is inmiddels volwassener: meerdere bedrijven beseffen nu ook dat purposevolle producten of diensten ook winst kunnen opleveren. En dat je ook een succesvol bedrijf kunt zijn als je een hoger doel nastreeft. Wij denken dat de tijd rijp is om dat proces te versnellen", schetst Ralph.

Bedrijven die verandering pretenderen na te streven, maar dat niet vanuit een intrinsieke motivatie doen, zijn volgens Ralph geen lang leven meer beschoren. Dat is een verkapte vorm van greenwashing waarbij schuldgevoelens worden afgekocht en vooral de aandeelhouders tevreden worden gehouden. "Dat zijn de bedrijven die nog vasthouden aan winstmaximalisatie, kostenreductie en maximalisering van output, in de veronderstelling dat deze doelen hen helpen in de concurrentiestrijd. Ik denk juist dat er een nieuwe strijd gaande is: de consument is op zoek naar iets anders. Naar verandering."

Kritisch publiek voor voedingsmiddelen

Op de Purpose Day komen veel bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie. "Een industrie met een bovengemiddeld kritisch publiek. Voeding staat voor velen dichtbij hun belevingswereld, men gebruikt het immers dagelijks. Als consumptiemiddel, maar ook als product dat een bepaalde ecologische voetafdruk vertegenwoordigt. Mijn gevoel zegt dat voeding op het gebied van purpose zeker tot de koplopers behoort", zegt Ralph.

Dat biedt ook aanknopingspunten voor de biologische sector, volgens Ralph een van de vele uitingsvormen om vanuit purpose te werken. "Biologische fabrikanten of telers weten als geen ander wat voor klus het is om hun bedrijfsmodel als zodanig in te richten. Ik zie biologisch als een van de pijlers binnen de voedingsmiddelenindustrie om purpose een gezicht te geven."

Top-down benadering nodig

Om echt verandering teweeg te kunnen brengen, moeten eerst de beslissingsbevoegden binnen organisaties worden overtuigd van de slagingskans. Ralph: "Het proces is helaas minder bottom-up dan ik graag zou willen. Het zingevingsvraagstuk moet bij het hogere management leven. Gebeurt dat niet, dan zie je dat zulke initiatieven al vrij snel afvlakken en in de vergetelheid raken."

Als de top binnen een bedrijf zoiets initieert, kan dat onder de overige lagen binnen de organisaties doorsijpelen. Bij het naleven van purpose is het belangrijk dat je mensen hebt die de bühne op gaan, hun intentie(s) uitspreken en hulp inroepen. Een succesvol praktijkvoorbeeld zag Ralph terug bij een worstenfabrikant: "De CEO deed middels een heel persoonlijk verhaal een appèl op zijn medewerkers waarin hij zijn beweegredenen uiteenzette om een nieuwe weg in te slaan. Bij deze fabrikant was storytelling de doorslaggevende factor om goodwill binnen het bedrijf te kweken. De kunst is om datzelfde verhaal ook onder de uiteindelijke eindgebruikers te verduidelijken."

Verandering komt niet vanzelf

Toch worstelen nog altijd veel bedrijven met hun zingevingsvraagstuk. Bedrijven die maatschappelijk relevant willen zijn in de breedste zin van het woord maar vaak niet weten waar ze moeten beginnen, schakelen de hulp van De Droomfabriek in. Ralph: "We maken ze duidelijk dat hun veranderwensen niet slechts spreadsheets moeten zijn. Om klanten werkelijk te kunnen overtuigen, moet een bedrijf antwoord kunnen geven op de vraag waarom het zo belangrijk is dat er verandering komt. Heb je geen antwoord paraat, dan moet je niet raar van opkijken als men die verandering niet meteen helemaal omarmt."

"Om te achterhalen welke purpose bedrijven kunnen nastreven kijken we naar diverse factoren, zoals de ontstaansgeschiedenis van het bedrijf. Waarom is het bedrijf überhaupt ooit ontstaan? Welk doel of welk verhaal had de oprichter? Vaak kun je daar al een hoop uit putten. Ook worden de tussentijdse ontwikkelingen binnen het bedrijf bekeken. Wat hebben we we nu eigenlijk geleerd over onszelf, de markt en het product? Welke tocht heeft het bedrijf afgelegd?", vertelt Ralph. Daarna is het zaak dat het bedrijf over zijn eigen schaduw heen stapt en goed inventariseert wat er allemaal in de wereld speelt. "Sommige bedrijven weten dat heel goed, anderen minder. Je roept hulp van anderen in als je voelt dat er nog een schakering ontbreekt in het verhaal. Dan maken we een tocht langs allemaal bedrijven die heel purposegericht te werk gaan werken. Vaak wordt daarin duidelijk in wat voor wereld zo'n bedrijf leeft en krijgt dat een plek."

Om stil te staan bij deze vraagstukken heeft de Droomfabriek de Purpose Day in het leven geroepen, waarin bedrijven elkaar helpen delen in hun besluitvormingsproces door de dialoog met elkaar aan te gaan. Dat helpt hen in het maken van de vertaalslag van goodwill naar concrete actiepunten.

Nederland en Scandinavië koplopers

De Purpose Day zou aanvankelijk in Duitsland georganiseerd worden. Het bleek echter dat de Duitse industrieën nog lang niet zo bewust met dit thema bezig zijn. "In dit opzicht is Duitsland geen koploper, meer een volger. De Scandinavische landen zijn samen met Nederland broednesten voor dit soort ontwikkelingen. Niet alleen op het gebied van voeding, maar ook in de transportsector. Maar liefst 40 procent van de voertuigen in Noorwegen zijn volledig elektrisch. Dat maakt nog altijd een groei door van 3 à 4 procent. Over anderhalf jaar bereiken zij een tipping point waarin er meer elektrische auto's rondrijden dan conventionele. Daarbij helpt het overigens wel dat de overheid daar veel subsidie voor verleent."

Toch is het Nederland die de primeur heeft met de allereerste editie van Purpose Day. "De Nederlandse cultuur sluit erg aan bij een purposevolle ondernemersgeest. Het land is niet hiërarchisch ingericht en Nederlanders zoeken – als je dat afzet tegen andere landen – heel snel de samenwerking op. In 2020 is ons land in staat om een industrie te hebben waar binnen elke bedrijfstak van een organisatie – of het nu gaat om voedingsmiddelen of mobiliteit – zich een paar gamechangers zullen installeren die deze benadering en uitstraling op andere bedrijven overdragen."

Voor meer informatie:
Ralph Zebregs
M: 06-15097676
ralph@dedroomfabriek.nl
www.purposeday.nl

Publicatiedatum:
Auteur:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven