Consultatie open tot 30 augustus

Biohuis werkt aan reactie op voorstel nieuwe biologische excretieforfaits

Het Biohuis is al geruime tijd met het ministerie EZ in gesprek over de door het ministerie gewenste wijzigingen van de biologische excretieforfaits. Deze forfaits zijn de verplichte basis voor het berekenen van een eventueel mestoverschot op een biologisch bedrijf, waarbij de hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest beperkt is tot maximaal 170 kilo per hectare. Het forfait is een vast getal per diercategorie en houdt geen rekening met specifieke bedrijfssituaties.

De biologische veehouders zouden echter, net als hun gangbare collega's, de mogelijkheid moeten hebben om specifiek voor hun eigen bedrijf de mestproductie te berekenen. Hierover heeft het Biohuis ruim een jaar geleden een brief aan de staatssecretaris gestuurd. Dit wordt ook wel de vrije bewijsleer genoemd. Staatssecretaris Dijksma heeft in het najaar van 2015 per brief geantwoord dat zij hier positief tegenover stond. De concrete uitwerking hiervan moest vervolgens geregeld worden door het ministerie en Skal. Hier zag het Biohuis weinig voortgang.

Nu ligt er dan een conceptregeling ter consultatie. Van de voorstellen van het Biohuis is daarin te weinig terug te vinden. Het Biohuis heeft de leden van de werkgroep excretieforfaits gevraagd de conceptregeling te bestuderen, zodat in de loop van augustus een reactie gegeven kan worden. Ondertussen zal het Biohuis ook weer in overleg treden met het Ministerie en Skal.

De consultatie is open tot 30 augustus, zie deze pagina.

Na half augustus zal het Biohuis de leden via de Biohuis Nieuwsbrief verder informeren.

Voor meer informatie: www.biohuis.org

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven