Abonneren

Vacatures

Top 5 - gisteren

Top 5 - afgelopen week

Top 5 - afgelopen maand

Kees en Connie Steendijk winnaars van Ekoland Innovatieprijs 2013

Op woensdag 23 januari jongstleden werden op de BioVak 2013 in Zwolle de prijswinnaars van de Ekoland Innovatieprijs biologische landbouw 2013 bekendgemaakt. Aan de prijzen is een geldbedrag gekoppeld van €2500,- ter beschikking gesteld door de Rabobank. De Rabobank ondersteunt hiermee innovatieve koplopers in de agrarische sector.

De eerste prijs (€1500,-) ging naar de akkerbouwers Kees en Connie Steendijk, de tweede prijs (€750,-) naar melkveehouders Sierd Deinum en Joke Ensing en de derde prijs (€250,-) naar akkerbouwer Joost van Strien.


Kees Steendijk van 'De Korenschoof' neemt de cheque van Rabobank in ontvangst.

De jury had een moeilijke keuze. De bedrijven zaten in innovatiekracht dicht bij elkaar. Allen zonder meer een duurzaam voorbeeld voor anderen.

De vakjury beoordeelde de bedrijven op de criteria: innovatie, originaliteit, effectiviteit, algemene toepasbaarheid, maatschappelijke acceptatie en duurzaamheid. Uit het juryrapport: "Wat overeen komt is dat alle boeren-ondernemers heel goed kijken naar de natuurlijke ritmes en processen van graan en grasplanten danwel koeien en dat ze alle drie de bodemvruchtbaarheid koesteren als hun belangrijkste bedrijfskapitaal. Daarmee zijn ze een voorbeeld voor het verder verduurzamen van de (biologische) landbouw zonder de opbrengsten te verlagen of zelfs met minder input vergelijkbare hoeveelheid te telen als in de reguliere landbouw. De innovaties van de prijswinnaars zijn daarmee zonder meer een duurzaam voorbeeld voor alle andere boeren."

De eerste prijs werd toegekend aan Kees en Connie Steendijk van 'De Korenschoof' omdat motiveren de juryleden: "De innovaties die Kees en Conny ontwikkelen en toepassen dwars tegen alle normale manieren van werken in gaan. Met 75% minder zaaizaad, zonder land te ploegen en dus minder brandstof komen zij tot vergelijkbare tarwe opbrengsten als hun gangbare collega akkerbouwers. Onder de biologische collega akkerbouwers maakt Kees Steendijk een onuitwisbare indruk. Met name zijn hoge opbrengsten zijn indrukwekkend. Zijn ideeën verdienen navolging, zeker nu de biologische landbouw enorm bekritiseerd wordt als een methode met lagere opbrengsten. Kees en Conny laten zien dat biologische graanteelt net zoveel kan opbrengen als reguliere teelt met minder inputs dan regulier: minder zaaizaad, minder grondbewerking en veel minder brandstof verbruik."

Deze totaalaanpak heeft de jury doen besluiten om de eerste prijs aan Kees en Conny Steendijk toe te kennen.


Alle prijswinnaars op een rij. In het midden Joost van Strien en rechts Sierd Deinum, Joke Ensing en dochter Welmoed.

De tweede prijs werd toegekend aan melkveehouders Sierd Deinum, Joke Ensing en dochter Welmoed uit het Friese Sondel. De prijswinnaars hebben hun melkveebedrijf totaal omgegooid en zijn nu circa acht jaar innoverende 'Pure Graze-boeren'. Zij laten de koeien met een uitgekiend strip-graas systeem 'zelf' grazen waarbij flinke stroken gras en kruiden blijven staan om in bloei te komen voor graslandvernieuwing en waarbij de bodemstructuur wordt gespaard. Het tijdstip van afkalven werd verschoven naar het voorjaar. De stijgende voer behoefte van lacterende melkkoeien loopt hiermee parallel met de stijgende productie van de grasklaver weide. Antibiotica en krachtvoer worden niet gebruikt alleen luzernebrok. Het systeem leverde zoveel op dat een extra bedrijf is gekocht waarop een derde partner in maatschap met Sierd Deinum en Joke Ensing een melkveebedrijf runt.

De derde prijs heeft de jury toegekend aan Joost van Strien die op zijn biologisch dynamisch akkerbouwbedrijf van 93 hectare op vele terreinen zeer innovatief bezig is. Zijn bedrijf is helemaal ingericht op het in stand houden en bevorderen van de bodemvruchtbaarheid en bodemstructuur. Er is een ruime vruchtwisseling van minimaal 1 op 8 is met rijpaden en compost. Als innovatie teelt Joost van Strien luzerne of gras-klaver als maaimeststof om op zijn percelen toe te dienen. Zo wordt een deel van de benodigde dierlijke mest vervangen. Joost geeft zijn ervaringen graag door aan jonge ondernemers die hij ruimte biedt om op zijn bedrijf zelf te ondernemen.

De jury van de Ekoland Innovatieprijs 2013 bestond uit Jan Bokhorst, Maria van Boxtel, Jan Jonkman, Geertje Schlaman en Kees van Veluw. De prijsuitreilking vond plaats op het horecaplein van de Biovak beurs in de IJsselhallen in Zwolle.

Voor meer informatie: Geertje Schlaman, jurylid, 06-543 363 78 of
Kees van Veluw, hoofdredacteur Ekoland, telefoonnummer 06 40063004.

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven