Mededelingen

Vacaturesmeer »

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Overig nieuwsmeer »

Koerslijstmeer »
Groen

Voorkeur voor gecertificeerde pachters
Noord-Holland: Start verpachting provinciale agrarische percelen
De provincie Noord-Holland is eigenaar van 1800 hectare aan agrarische percelen. Deze zijn uiteindelijk bestemd voor provinciale doelen. In afwachting van realisatie hiervan geeft de provincie de grond tijdelijk in pacht uit.De nieuwe pachtperiode start 1 november 2018. Inschrijving is mogelijk van 1 juni..... 0 reacties


Cocktail van pesticiden gevonden in boerenzwaluw
In boerenzwaluwen zijn 14 verschillende pesticiden gevonden, blijkt uit onderzoek van CLM Onderzoek en Advies. De onderzochte monsters bevatten een of meer middelen tegen insecten, schimmels en onkruiden. De meeste van deze middelen komen waarschijnlijk uit insecten die boerenzwaluwen eten. Er werden ook..... 0 reacties


Nieuw van GreenBalanZ: Curliez
Noord-Hollandse moeders verrast met bio-orchidee
Voor twee moeders uit Haarlem en Nieuw Vennep kon Moederdag echt niet meer stuk. Zij werden gisterenochtend bij orchideeŽnkwekerij GreenBalanZ verrast met de nieuwste orchidee van het bedrijf: de volledig biologisch gekweekte Curliez. Bovendien kregen de gelukkige moeders een persoonlijke rondleiding van..... 0 reacties


"De bloemen zijn van heel goede kwaliteit"
Bio-hyacinten in kunstwerk 'Wedding Chapel'
Tholen - Deze week worden de Bloemendagen in het Noord-Hollandse Limmen gehouden (5 tot en met 11 mei). Hier worden prachtige mozaÔeken, die gemaakt zijn met bloemen, getoond. Dit jaar is er ook een mozaÔek gemaakt waarin de bloemen van de biologische hyacinten van V.O.F. de Driehoek in Akersloot verwerkt..... 0 reacties

Biologisch ingezet als oplossing voor moeilijk te bestrijden planten
Tholen - Marc Aarts, eigenaar van Aarts Kwekerijen, teelt zoín 35% (1 afdeling) van zijn groen assortiment biologisch sinds 1 januari. Hij doet dit in samenwerking met handelsonderneming Klep uit Etten-Leur en Koppert. Dit deelt hij op Twitter. "Een paar jaar geleden ben ik een ander assortiment planten..... 0 reacties

Klik hier om je aan te melden voor de dagelijkse nieuwsbrief


Minister Schouten: "Achteruitgang insecten in Nederland is zorgelijk"
In november 2017 sprak minister Carola Schouten haar zorg uit over de forse afname van de biomassa van vliegende insecten in Duitse natuurgebieden. Zij vroeg Wageningen Environmental Research (WENR) haar nader te informeren. Inmiddels hebben David Kleijn en collega's hun bevinden aan de minister..... 0 reacties


"Meerjarig zaad moet deze zomer al een bloemenzee opleveren"
Een bijenparadijs op Hoeve Rust-hoff?
Jeroen en Gusta van der Kooij runnen Hoeve Rust-Hoff, een biologisch rundveebedrijf in Maasland, aan de zuidrand van Midden-Delfland. Een deel van het grasland pachten ze van Natuurmonumenten. Boer Jeroen is zelf imker. "We hebben Blaarkoppen, een Oud-Hollands ras. Blaarkoppen eten graag kruidenrijk gras en..... 0 reacties


Studenten realiseren eerste Friese Honey Highway
Vol trots en enthousiasme zorgen studenten van Van Hall Larenstein in Nordwin ervoor dat Rijksweg N32 ter hoogte van Wirdum bij de pompeblÍdvijver een prachtige bloemenberm gaat worden. Zij hebben onderzoek verricht naar bodem en streekeigen wilde bloemensoorten voor bijen en advies gegeven voor de..... 1 reacties


Uitslag onderzoek met app HappyHier:
Mensen in de natuur gelukkiger dan in de stad
Als mensen buiten zijn, dan voelen ze zich gelukkiger in een groene omgeving dan in een 'stenen omgeving'. Deze 'gelukstoeslag' is het hoogst aan de kust en in heidegebieden en natuurlijke graslanden. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Environmental Research.GelukstoeslagDe mate waarin men zich..... 0 reacties

Biologische, eetbare planten populair in de lente
Het sleutelwoord in tuinieren is deze dagen "biologisch."John Shenk is de algemeen directeur bij Anderson's Garden Center in Newport News en heeft de verkoop van biologische producten, van bemesting tot bestrijdingsmiddelen, de laatste jaren met wel 50% zien stijgen. Deze biologische producten zorgen ervoor..... 0 reacties


VN-rapport: herstellende kracht van de natuur om waterschaarste op te lossen
Zondag is het Dag van de Aarde. Een VN-rapport alarmeert over een wereldwijd tekort aan drinkwater. Op de natuur gebaseerde oplossingen kunnen veel voordelen bieden om de wereldwijde wateruitdagingen aan te pakken.Ook in Vlaanderen dreigt watertekortWaterschaarste is geen ver-van-ons-bed show. Vlaanderen is..... 0 reacties


"Met simpele maatregelen kun je al veel doen"
Noodhulp voor de wilde bij lijkt effectief
In Nederland dreigt de helft van alle soorten wilde bijen te verdwijnen. Maar liefst 188 van de 358 soorten staan op de Rode Lijst van bedreigde soorten. En ook de zweefvliegen hebben het zwaar.Deze wilde bijen en zweefvliegen zijn niet alleen belangrijke bestuivers van wilde bloemen, struiken en bomen, maar..... 0 reacties


Inzicht in Koolstofkringloop verbeteren
Biologische-en gangbare boeren kijken bij elkaar
Een groep van circa twintig boeren in Utrecht werkt in een koolstofkringloopproject aan het verhogen van het organische stofgehalte in de bodem en het uitwisselen en verbeteren van kennis over C-kringlopen op het eigen bedrijf.BouwplanDLV Advies heeft hiervoor een model ontwikkeld dat inzicht geeft in de..... 0 reacties

Klik hier om je aan te melden voor de dagelijkse nieuwsbrief


Provincies zetten in op behoud van weide- en akkervogels
Provincies en maatschappelijke partijen gaan zich nog meer inzetten voor het behoud van weide- en akkervogels zoals de grutto, kievit, scholekster, patrijs en veldleeuwerik. Er wordt geÔnvesteerd in het optimaliseren van hun leefgebieden in het boerenland en natuurreservaten. Nederland heeft een belangrijke..... 0 reacties"Nadruk teveel op consument, te weinig op productieproces"
PBL: "Effectieve beprijzing milieuschade onmisbaar in energietransitie"
De Nederlandse fiscale wetgeving kent meerdere hiaten bij het beprijzen van de milieuschade die bij de productie van goederen ontstaat. Ongeveer 55 procent van het gebruik van fossiele energie wordt nu niet belast. Ook wordt de belasting te laat ingezet. De nadruk ligt nu op de consument, terwijl het..... 0 reacties


"Van aloude heerser tot dienstbare beheerder"
19 november: VPRO Tegenlicht, Hoe duur is natuur
Alles van waarde is weerloos. Dat geldt zeker voor de natuur, waar we steeds meer van kwijtraken. Voor mondiaal natuurbehoud is jaarlijks 300 miljard dollar nodig, maar wereldwijd wordt per jaar slechts 51 miljard dollar opgehaald. Er gaan stemmen op om het natuurbeheer bedrijfsmatig aan te pakken: men wil..... 0 reacties


Uitreiking in Green Capital of Europe Nijmegen
Koning Willem I Prijs bekroont duurzaam ondernemersschap
De uitreiking van de tweejaarlijkse Koning Willem I Prijs en Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap vindt volgend jaar mei plaats in Nijmegen. De Gelderse stad is in 2018 Green Capital of Europe en mag zich een jaar lang duurzame hoofdstad van Europa noemen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Koning..... 0 reacties

Perceel Frank de Koning wordt bijenparadijs
Op woensdagmiddag 8 november zaaien wethouders Dick Verbeek van Brielle en Pamela Blok-van Werkhoven van Westvoorne samen met scholieren van het Wellant College 'Honey Highway'. Kwekerij Frank de Koning in Brielle stelt perceel beschikbaar en zaait deze in voor de bijen. Frank de Koning is bekend van..... 0 reacties


Nieuw samenwerkingsverband voor beter bermbeheer
Om de biodiversiteit in wegbermen te verbeteren, gaan De Vlinderstichting, FLORON en LTO Nederland samenwerken. Er worden afspraken gemaakt over randvoorwaarden voor goed bermbeheer. De bedoeling is dat deze randvoorwaarden vervolgens in een pilot toegepast worden. Monitoring van planten en insecten moet..... 0 reacties


Royal FloraHolland met Milgro onderweg naar zero waste
Royal FloraHolland heeft Milgro, een grote speler in het afval- en grondstoffenmanagement, geselecteerd als outsourcing partner voor het afvalmanagement. Dat betekent dat sinds 1 september 2017 Milgro de volledige regie heeft over de interne afvalstromen en -processen en de aansturing van externe..... 0 reacties

Bionext: "Deltawerken voor herstel hard nodig"
Grote zorgen over teruggang insectenpopulatie
De discussie over de noodzakelijke transitie in de landbouw heeft een nieuwe dimensie gekregen. Het Duits-Nederlandse onderzoek naar de dramatische teruggang van de insectenpopulatie is ingeslagen als een bom, aldus Bionext. De duurzame bedoelingen van de afgelopen jaren ten spijt, holt de biodiversiteit..... 0 reacties

Prof. Olivier De Schutter:
"We moeten opnieuw naar lokale voedselproductie"
Op 23 oktober ontving professor Olivier De Schutter de James Beard Foundation Leadership Award. Die prestigieuze prijs is een eerbetoon voor mensen met bijzondere verdiensten op het vlak van duurzame voedselvoorziening. De Belg is de eerste niet-Amerikaan die de prijs ontvangt.Olivier De Schutter is..... 0 reacties


Rapport 'Verder vergroenen, verder verbreden'
Vergroening landbouw effectiever door loslaten pijlerstructuur
Om het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) verder te vergroenen moet er meer vanuit opgaven dan vanuit maatregelen worden gedacht, waarbij de huidige pijlerstructuur beter losgelaten kan worden. Dat is de belangrijkste conclusie uit het rapport 'Verder vergroenen, verder verbreden' van Anne van..... 0 reacties

Trend zet door: boodschappenmand steeds duurzamer
Nederlandse bio-omzet in 2016 met 8% gestegen
De trend om steeds duurzamer te eten zet onverminderd door. Voor het zevende jaar op rij is een forse toename te zien van de consumptie van duurzame producten. In 2016 hebben consumenten voor 3,8 miljard euro dier- en milieuvriendelijk geproduceerd voedsel gekocht. Dat is 26 procent meer dan het jaar..... 0 reacties


Dutch Solar Design-gevelelement
Nederlandse innovatie maakt zonne-energie modieus
Deze week presenteerden ECN, printspecialist TS Visuals, architectenbureau UNStudio, ontwerpadviseur Design Innovation Group, gevelbouwer Aldowa en de Hogeschool van Amsterdam een innovatie binnen zonne-energiewinning: het Dutch Solar Design-gevelelement (DSD PV-gevel). Het duurzame gevelelement is een..... 0 reacties

Bionext: "Stel uitfasering RUB uit"
De overheid heeft op de RUB lijst (Regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen) stoffen verzameld die geen groot risico met zich meebrengen en die zonder toetsing in de landbouw gebruikt mogen worden om ziekten en plagen te beheersen. Een aantal (niet alle) van deze stoffen zijn toegestaan in de biologische..... 0 reacties

Ruim 200.000 handtekeningen voor People4Soil
Het internationale initiatief People4Soil wilde een Europese bodemwetgeving en lanceerde daarvoor een petitie. Die werd op ťťn jaar tijd door meer dan 200.000 Europeanen ondertekend. De bedoeling van People4Soil was om in Europa te kiezen voor een beleid dat bodemdegradatie tegenging. Op die manier kunnen..... 1 reacties

Gezonde bodem: niet sexy, wel broodnodig
Bodem. Niet echt een sexy begrip. Het spreekt misschien niet bij iedereen meteen tot de verbeelding. Toch is de bodem misschien wel het belangrijkste levende organisme op aarde. Alle voeding komt voort uit de bodem. In je vensterbankmoestuin, maar ook in het groot: velden vol met graan, akkers vol met..... 3 reacties


Klimaatverandering? Het antwoord ligt onder onze voeten
Het bodemverhaal: over de cruciale rol van CO2-opslag in de bodem
Een gezonde, levende bodem is het sleutelelement voor de productie van biologische voeding. Een bio-boer draagt dan ook veel zorg voor de bodem. Hij gebruikt geen kunstmest, maar voedt de bodem met organisch materiaal als stalmest of compost. Via vruchtwisseling en groenbemesting houdt hij de..... 0 reacties

Tijdens 'Duurzame Dinsdag'
Tweede Kamer ontvangt koffer met 500 duurzame ideeŽn
Gisteren werd op 'Duurzame Dinsdag' een koffer met 500 duurzame ideeŽn overhandigd aan de Tweede Kamer. Een ludieke variant op de derde dinsdag van september. De meest duurzame, innoverende en onderscheidende ideeŽn en initiatieven maken kans op prijzen en de mogelijkheid om het idee of initiatief een extra..... 0 reacties


Zonne-energie voor het eerst koploper
Recordaantal projecten ontvangt duurzame energiesubsidie
Aan een recordaantal van 4.530 projecten is in het voorjaar 2017 ondersteuning vanuit de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) toegezegd. Dit is ruim een verdubbeling ten opzichte van de vorige ronde afgelopen najaar (2.197) en een verviervoudiging ten opzichte van de voorjaarsronde 2016 (986). Voor..... 0 reacties


Grond relatief waardevast
Burger vaker boerenleenbank
Vroeger had je de boerenleenbank. Nu zijn het vaak burgers die het voortouw nemen bij de uitbreiding van boerenbedrijven. Crowdfunding is volgens deskundigen dť oplossing om binnen korte tijd diepte-investeringen te kunnen realiseren en/of geschikte bedrijfsopvolging te kunnen vinden. Een typerend voorbeeld..... 0 reacties


"Doel is tenminste 33 hectare in 2020"
Urban farming bepaalt nieuwe Parijse skyline
Hoe maak je een stad groener zonder dat daarvoor kantoorpanden moeten wijken? In Parijs weten ze wel raad met dat vraagstuk: urban farming. RATP, beheerder van het Parijse openbaar vervoer, nam daarin het voortouw door als een van de eerste commerciŽle uitbaters een 'dakboerderij' in gebruik te nemen...... 0 reacties


Nieuwe methodiek voor meten impact voedselproduct
Wageningen Economic Research en True Price hebben - in opdracht van het ministerie van Economische Zaken - een methodiek ontwikkeld waarmee positieve en negatieve maatschappelijke effecten van de productie en consumptie van voedsel in beeld kan worden gebracht. Doel is bedrijven en consumenten hiermee meer..... 0 reacties


Algeheel verbod treedt in werking
Kenia bant plastic tasje uit het straatbeeld
Vanaf nu kun je in Kenia niet meer aankomen met een plastic tas. Sterker nog, het in het bezit hebben van een plastic tas kan leiden tot een boete van 38.000 euro of zelfs een gevangenschap. Afgelopen zondag trad het verbod definitief in werking, nadat de Keniaanse overheid het verbod een half jaar geleden..... 0 reacties


Ten minste 206 hectare 'nieuwe natuur'
Project Noorderwold-Eemvallei geeft bio-landbouw impuls
De Flevolandse natuur- en landschapsorganisatie Het Flevo-Landschap heeft samen met haar partner ERF (Exploitatiemaatschappij Reservegronden Flevoland, het grootste biologische bedrijf van Nederland) een intentieovereenkomst met provincie Flevoland getekend om zich in te zetten voor de realisatie van het..... 0 reacties


mymuesli introduceert nieuw Paleo-broertje
mymuesli heeft op 4 augustus een nieuwe mueslimix geÔntroduceerd op basis van biologische ingrediŽnten: Paleo Raw Cacao. De basis bestaat grotendeels uit bij lage temperatuur geroosterde (krokante) noten en zaden, zoals zonnebloempitten, macadamianoten, hazelnoten, cashewnoten en amandelen. De notenmix is..... 0 reacties

Vanaf 31 augustus
Start cursusprogramma Natuurbeheer en ondernemerschap
Op 31 augustus start bij voldoende deelnemers een nieuwe cursus Natuurbeheer en ondernemerschap in Overijssel (omgeving Nijverdal). Deze wordt gegeven door docenten van Aeres Hogeschool Dronten. Op 8 september zal een cursus starten in Breda, gegeven door docenten van HAS Den Bosch. Voor beide cursussen zijn..... 0 reacties


In 2017 eet je bloemen en zet je kruiden in een vaas
Tholen - Eetbare bloemen zijn al een tijdje niet meer weg te denken uit de tuinbouw en naar mate het product bekender wordt, groeit de populariteit ook mee. Wie echt enthousiast is over de combinatie van voedsel en decoratie, kan nog een stapje verder gaan. Het eetbare boeket is het nieuwste van het..... 0 reacties


Festivals als levend laboratorium
Composteerbare tent van boterhamzakjes
Innofest laat tien projecten hun innovatie verbeteren voorafgaand en tijdens het festival Welcome to The Village. Zo beloont de ECO coin mensen die bijdragen aan een duurzamere wereld, test 'Step on the Grass' matten van vezelhennep om festivalterreinen te beschermen en hackt DD Cordials postmix machines om..... 0 reacties

Verbod voorlopig alleen voor particulieren
Belgische regering legt gebruik glyfosaat aan banden
Belgische particulieren mogen de omstreden onkruidverdelger glyfosaat niet meer gebruiken. De federale regering wil de verkoop van het middel echter niet verbieden. De federale Belgische regering wacht op een advies van de Europese Commissie over de kwestie.Het Belgische verbod op het gebruik is ingesteld op..... 0 reacties


Mega-ijsberg breekt af van Antarctica
Een kolossale ijsberg is van het ijsplateau in Antarctica afgebroken, meldt het Alfred Wegener Instituut voor Pool- en Zee Onderzoek op basis van satellietbeelden. Het plateau is 175 kilometer lang en heeft op sommige punten een breedte van 50 kilometer. Eerder werd al een scheur waargenomen. De losgekomen..... 0 reacties


Oproep medewerking realisering pilots agrobosbouw
In zijn brief van 21 november vorig jaar aan de Tweede Kamer over de voortgang bij de 'Voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel' stelde Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken, dat het, om de gestelde ambities op dit gebied te kunnen realiseren, nodig is om de komende jaren..... 0 reacties


"Momenteel minder dan 20% fotosynthesevermogen gewassen gebruikt"
Hoe planten floreren dankzij aanpassingen aan hun omgeving
Plantensoorten variŽren in uiterlijk en in erfelijk opzicht, maar binnen ťťn en dezelfde soort bestaat ook een enorme variatie. In zijn inauguratie op 6 juli aan Wageningen University & Research als persoonlijk hoogleraar Genetica van plantadaptatie zet prof. dr. Mark Aarts uiteen hoe kennis over planten..... 0 reacties


"Grutto is hier als de panda in China"
WNF, banken en bedrijven smeden coalitie voor meer boerenlandnatuur
FrieslandCampina, Rabobank en Wereld Natuur Fonds hebben de krachten gebundeld om melkveehouders te helpen bij het herstel en behoud van natuur. Samen met boeren willen zij in beeld brengen welke maatregelen de melkveehouderij neemt om biodiversiteit te beschermen. Daarvoor is een nieuwe methode ontwikkeld:..... 0 reacties


Landgoed Puttersdael nu biologisch gecertificeerd
In het plaatsje Nuth, Zuid-Limburg, ligt Landgoed Puttersdael. Je vindt er een boomgaard, graslanden, houtwallen, meidoornhagen en steile hellingen. Deze zijn begroeid met bijzondere planten, zoals blauwe knoop. Anneke (64) en Jo (82) Omloo zijn de eigenaren van dit landgoed. Onlangs ontvingen ze een..... 0 reacties


Wat Nederland van Denemarken kan leren over voedselverspilling
"Sinds ik in Denemarken woonzaam ben, verbaas ik mezelf erover hoe er met voedselverspilling wordt omgegaan. De meeste supermarkten hebben hele hoge kortingen (tot wel 80%) in de laatste uren van de openingstijd en geven het eten vaak ook gratis weg na sluitingstijd, om het bederf tegen te gaan. Ook..... 0 reacties


'Organic Food Against Climate Change'
Botanic Bites & Charly's All winnen duurzame ondernemersprijs
Afgelopen vrijdag eindigde de eerste 'Organic Food against Climate Change' van Wessanen. De challenge werd mede mogelijk gemaakt door Triodos Bank en georganiseerd door Impact Hub. Veelbelovende ondernemers, die deel namen aan de twee maanden durende trainingsprogramma, pitchten hun innovatieve ideeŽn voor..... 0 reacties


"Geen grondbederf en meer ruimte voor andere teelten"
Ultravroege rassen maken maisteelt duurzamer
Tholen Ė De maisteelt staat ook binnen de biologische sector te boek als een weinig duurzaam gewas. De veelal late rassen die voorhanden zijn voor snijmais in de veeteelt werken grondbederf in de hand en leiden dikwijls tot gemiste opbrengsten. Voor veredelingsbedrijf Nordic Maize breeding een belangrijke..... 0 reacties


Kansen voor natuurinclusieve landbouw
Kapitaalinjectie voor agrarisch natuurbeheer
Staatssecretaris Van Dam liet maakte de afgelopen week in de Tweede Kamer bekend 20 miljoen euro extra vrij te willen maken voor agrarisch natuurbeheer. Dat doet hij door het huidige GLB-budget te herschikken. BoerenNatuur.nl ziet dit als een steun in de rug voor het agrarisch natuurbeheer en het nieuwe..... 0 reacties


Hoe biodiversiteit goed samen gaat met eetbare bloemen
Excursie bij twee innovatieve Nederlandse ondernemers die allebei op hun eigen manier de teelt van eetbare bloemen en kruiden hebben uitgebouwd tot een interessante bedrijfstak. Deelnemers bezochten in mei Kwekerij van Wijgerden in Bruchem en Kwekerij Bastin in Aalbeek.Kwekerij van WijgerdenAls eerste werd..... 0 reacties


Sturen op kruidenrijk grasland verhoogt opbrengst
Onderzoekers van het Louis Bolk Instituut breken een lans voor diversiteit in het grasland. Niet alleen zorgen kruiden voor een kwalitatief rijkere grasoogst, ook de opbrengst van kruidenrijk grasland is stabieler, bijvoorbeeld bij droogte. De kruiden zorgen namelijk voor extra opbouw van organische stof,..... 0 reacties


Biologische orchidee in de hoofdrol op Zwitserse RTV
Voor het Franstalige actualiteitenprogramma 'A Bon Entendeur' - een goed toehoorder Ė zijn vandaag (20 juni) opnames gemaakt bij GreenBalanZ. De Zwitserse consument loopt ver vooruit in de voorkeur voor biologisch en ook in Zwitserland is de Phalaenopsis de meest populaire kamerplant. Het item zoomt dan ook..... 0 reacties

Doel: 1.000.000 handtekeningen
Handtekeningenactie Europees Burgerinitiatief ĎRed de bodemí gestart
Meer dan 500 organisaties hebben zich bij de People4Soil coalitie aangesloten om de EU te vragen om specifieke regels op te stellen ter bescherming van de bodem, die van essentieel belang voor het leven zijn net als het water en de lucht.De gezondheid van de bodem gaat wereldwijd achteruit, ook in Europa...... 1 reacties


Biologische tuinplanten veiliger voor bijen
Een nieuw Brits onderzoek wijst uit dat veel niet-biologische planten die in tuincentra verkocht worden als 'vriendelijk voor bijen of bestuivers' in feite gevaarlijke niveaus van gewasbeschermingsmiddelen bevatten. Bijen hebben het sowieso moeilijk tegenwoordig, en middelen in tuinplanten zullen ze..... 0 reacties

Open dag op 11 juni
Het Blauwe Huis: ruimere vruchtwisseling na uitbreiding
Tholen - Jan-Kees Luijerink keek vanmorgen halsreikend uit naar de beloofde regenbuien. Dit zal de kruiden, specerijen en planten van het biologisch-dynamische kruidenbedrijf in Ruinerwold goed doen, vertelt hij. "Als het maar hard gaat plenzen, dan maken die paar klappen onweer mij echt niet uit. Tot nu..... 0 reacties


San Marino wil 's werelds eerste volledige bio-staat worden
De Republiek San Marino heeft de ambitie om 's werelds eerste volledige biologische staat te worden, zo liet landbouwminister Augusto Michelotti (op de foto hiernaast) weten tijdens een conferentie in Fiorentino op 19 mei jongstleden."We werken momenteel aan wetten die het mogelijk zullen maken om volledig..... 0 reacties


Combinatie plantaardige teelten en biologische pluimvee efficiŽnter?
Op 1 april is het project LEGCOMBIO 'Meerwaarde creŽren in de biologische landbouw door duurzame combinaties van plantaardige teelten met uitloop voor pluimvee' van start gegaan. Het project wil uitzoeken hoe een perceel landbouwgrond efficiŽnter en duurzamer benut kan worden door het combineren van..... 0 reacties


Eerste Honey Waterway ingezaaid op dijk in Maassluis
Alle 300 kinderen van basisschool Het Balkon strooiden samen met hoogheemraad Marcel Houtzager woensdag 17 mei bloemenzaad uit over de Delflandsedijk in Maassluis. Hier ontstaat binnenkort de eerste Honey Waterway van Nederland. Delfland is het eerste waterschap met een Honey Waterway. De dijken beschermen..... 0 reacties


"Behoud, bevorder en benut het rijke bodemleven"
Een gezond bodemleven kan bijdragen aan duurzame landbouw, die naast een goede opbrengst ook ziektes in toom houdt en koolstof en stikstof vastlegt. Dat betoogt prof. Gerlinde De Deyn, persoonlijk hoogleraar Bodemecologie in haar inauguratie aan Wageningen University & Research op 18 mei.Het leven..... 1 reacties


Voedselvernieuwersfeest brengt voedseltransitie dichterbij
Op 11 mei vond bij Koppert Cress in Monster het Voedselvernieuwersfeest plaats. Deelnemers, waaronder agrariŽrs, voedselmakers en beleidsmakers konden een kijkje nemen in de rijk gevulde keuken van het voedselinnovatienetwerk van de Zuid-Hollandse Voedselfamilies. Voedseltransitie op gang met..... 0 reacties


Milieudefensie: Kort geding tegen staat om schone lucht
Precies een jaar geleden kondigde Milieudefensie een rechtszaak aan om gezonde lucht te eisen. Momenteel heeft de rechtszaak nog steeds niet plaatsgevonden. Sterker nog, er is nog niet eens een datum vastgesteld voor de zitting. Daarom willen we een spoedprocedure, een zogenaamd kort geding, starten. Zo..... 0 reacties


Eosta vandaag op Radio 1, NOS-nieuws en NPO2
"Vraag naar avocado's structureel hoger om gezondheidsredenen"
Distributeur van biologische groente en fruit Eosta is vandaag veelvuldig in de media, met nieuws over avocado's en de Nature & More True Cost of Food campagne. Op Radio 1 maakte Jeroen Schutijser van NOS een reportage naar aanleiding van de nieuwe cijfers van CBS over de sterk gestegen avocado-import...... 0 reacties


Biologische sector kiest voor verdere verduurzaming
Biologische glastuinders en geitenmelkhouders nemen elkaar de maat en werken zo aan een verdere verduurzaming. Tegelijkertijd scherpen biologische winkeliers hun eisen aan en breiden hun assortiment met biologische producten uit. Dat biologisch maatschappelijk geaccepteerd is, zie je terug in 'Bio Duurzaam:..... 0 reacties


Op vakantie bij de bio-boer
Plattelandstoerisme in TsjechiŽ rukt op
De afgelopen jaren is er in TsjechiŽ flink geÔnvesteerd in de ontwikkeling van het plattelandstoerisme. Zo zijn er in Bohemen, MoraviŽ en SileziŽ accommodaties te vinden op het platteland. In Zuid-Bohemen is Farma Moöna ťťn van de bekendste ecoboerderijen. Rondom de oude boerderij liggen weilanden waar..... 0 reacties

29 juni:
'Van food waste naar food profit'
Op donderdag 29 juni aanstaande organiseren MVO Nederland en Wageningen Academy de netwerkbijeenkomst 'Van food waste naar food profit'. Toine Timmermans, programmamanager Sustainable Food Chains, Wageningen University & Research en Bob Hutten, directeur van de Voedselverspillingsfabriek laten vanuit hun..... 0 reacties


"Tij is aan het keren"
Biologische bestrijding krijgt wind mee
Het Europees Parlement heeft onlangs Ė unaniem Ė een motie aangenomen om biologische bestrijdingsmiddelen met een laag milieurisico versneld tot de markt toe te laten. Bijna tegelijkertijd bracht het Mensenrechtencomitť van de VN een rapport uit, waarin zij stelt dat het prima mogelijk is om de..... 0 reacties


24 en 31 mei, 7 juni:
OriŽntatiecursus biologische bloembollenteelt
Bezig met de verduurzaming van uw bedrijfsvoering en geÔnteresseerd in de biologische teelt van bloembollen? Dan is de oriŽntatiecursus biologische bollenteelt allicht geschikt. Deze cursus start op woensdag 24 mei en is bedoeld voor alle telers die geÔnteresseerd zijn in omschakeling of die zich breed..... 0 reacties


Bioboer benadrukt belang gezonde bodem met voorwerpen uit de Steentijd
Afgelopen maand was MichaŽl Normal 0 21 false false false NL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ..... 0 reacties


"Ook andere boeren overtuigen van belang agrarisch natuurbeheer"
Gouden Grutto Award voor bio-melkveehouder Marten Dijkstra
Tholen - De juryprijs in de Gouden Grutto-verkiezing is dit jaar gewonnen door bio-melkveehouder Marten Dijkstra. Dit is de prijs van Vogelbescherming Nederland voor boeren die laten zien dat plattelandsnatuur prima kan samengaan met een economisch gezonde bedrijfsvoering. "Marten heeft al veel andere..... 0 reacties


Boerenlandvogels spotten met verrekijkers van Vogelbescherming Nederland
Binnenkort kan de liefhebber met ťťn van de 10 verrekijkers (ter waarde van 165 euro) van Vogelbescherming Nederland boerenlandvogels gaan spotten. Op de zijkant van de Halfvolle Melk van Weerribben Zuivel is te zien hoe men kans kan maken op deze prijs. Wat hebben boerenlandvogels te maken hebben met..... 0 reacties


KAVB brengt teeltmaatregelen voor duurzame bloembollen in kaart
De Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur (KAVB) heeft op haar website een overzicht geplaatst met de belangrijkste biologische teeltmaatregelen. Het artikel op site bestaat uit algemene informatie met links naar de meest relevante onderzoeken. Het overzicht is niet alleen interessant voor..... 0 reacties


Tijdens 10de BIJendiner
Partnership tussen Dutch Flower Group en Honey Highway
Het gonsde in Op Hodenpijl afgelopen 29 maart. Op de 10de editie van het Bijendiner schoven ruim 100 gasten aan tafel in het restaurant van Op Hodenpijl in Schipluiden.De avond, met als thema 'Het Nationaal Bijengezondheid Actieprogramma gaat iedere burger aan', heeft een partnership tussen Dutch Flower..... 0 reacties


De grond van de zaak: de zaak van de grond
"Natuurlijk is hoe de natuur het ons voordoet"
De lente is voor mij een tijd van verwondering. Verwondering over het groen dat overal weer komt boven piepen. In onze (moes)tuintjes, op terrassen en opritten, in de berm en in het park. We zijn euforisch als we dat groen dat we zelf gezaaid hebben, kunnen oogsten. We zijn gefrustreerd als groen dat we niet..... 0 reacties


Prof. Jan Willem van Groenigen, WUR:
"Landbouw moet natuur niet proberen te kopiŽren"
"De landbouw moet leren van de natuur. Zeker. Maar we moeten ons er niet op blind staren, want landbouw is fundamenteel anders dan natuur." Met die stelling confronteert prof. dr. Jan Willem van Groenigen zijn gehoor tijdens zijn inauguratie op 30 maart als persoonlijk hoogleraar aan Wageningen University..... 1 reacties


Lubbe Lisse doneert aan nieuwe bio-bollenwerkplaats van zorgtuinderij
Lubbe Lisse heeft een cheque van 5.000 euro overhandigd aan zorgtuinderij Croon en Bergh in Burgerbrug. Het geld wordt gebruikt voor de inrichting van de nieuwe werkplaats waar onder andere bloembollen ingepakt worden.Voor de bouw van de nieuwe werkplaats is een geldinzamelingsactie opgericht. De..... 0 reacties


Grutto's verdwijnen, aantal ganzen vertienvoudigd
Aantal boerenlandvogels in 50 jaar meer dan gehalveerd
Sinds 1960 is het aantal boerenlandvogels met 60 tot 70 procent teruggelopen. Dat komt neer op de verdwijning van meer dan tweeŽnhalf miljoen broedvogels in ruim vijftig jaar. Het aantal patrijzen, zomertortels, ringmussen is gedecimeerd en van de grutto's is twee derde verdwenen. Het aantal ganzen is in..... 0 reacties

Blog Bavo van den Idsert (Bionext)
Het roer moet om
Hoe kunnen we de groeiende wereldbevolking voeden? Een prangende vraag met de groei van 7 naar 10 miljard mensen in 2050 in het verschiet en steeds meer signalen dat de huidige productie- en consumptiewijze spaak loopt. De FAO heeft er een nieuw rapport aan gewijd. Door de groeiende druk op de natuur,..... 0 reacties