Mededelingen

Vacaturesmeer »

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Overig nieuwsmeer »

Koerslijstmeer »
Tegemoetkoming voor boeren
Crisismaatregelen droogte in Nederland en Vlaanderen

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit komt boeren tegemoet die getroffen zijn door de droogte. Net als voorgaande jaren worden in december de financiŽle toeslagen vanuit Brussel uitgekeerd. Boeren die niet zolang kunnen wachten, kunnen een verklaring aanvragen waarmee een overbruggingskrediet kan worden aangevraagd, zodat de bedrijfsvoering door kan gaan. De minister wil dat de boeren een tijdelijke ontheffing krijgen om veevoedergewassen in te zaaien in plaats van de verplichte vanggewassen. Dit schreef minister Schouten dinsdag 7 augustus in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Schouten: "Deze uitzonderlijke droogte treft vooral onze boeren en telers. Dit is voor hen een zware en onzekere tijd. Werken met de natuur is prachtig, maar helaas stelt diezelfde natuur ons soms behoorlijk op de proef. Samen met de sector heb ik bekeken welke knelpunten weggenomen konden worden."

Uitbetaling Gemeenschappelijk landbouwbeleid

In december ontvangen bijna alle boeren hun financiŽle toeslagen vanuit Brussel. Net als voorgaande jaren wordt ook dit jaar ingezet om zoveel mogelijk betalingen in december af te handelen. Wanneer er landbouwers zijn die in financiŽle problemen komen, komt er de mogelijkheid om een verklaring aan te vragen waarmee een overbruggingskrediet kan worden aangevraagd bij de bank. Voorwaarde voor een financiŽle toeslag is de verplichting om vanggewassen in te zaaien voor het vergroenen van de landbouw. De minister wil een tijdelijke ontheffing van deze verplichting. Hierover wordt overleg gevoerd met de Europese Commissie. Deze tijdelijke maatregel kan bijdragen aan het oplossen van het eventuele tekort aan veevoer door de droogte.

Uitrijden mest en scheuren grasland

Het verbod om na 1 september nog mest uit te rijden over akkergrond wordt uitgesteld naar 15 september. Aan de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) is advies gevraagd of dit voldoende is en onder welke voorwaarden. Voor grasland geldt dat later uitrijden mogelijk schadelijk is voor het milieu. Daarom is aan het CDM advies gevraagd over de mogelijke effecten van het verruimen van de uitrijdperiode voor grasland. Dit geldt ook voor het scheuren van grasland met het oog op graslandvernieuwing.

Natuur

Ook de natuur wordt zwaar op de proef gesteld door de droogte. In bepaalde gebieden heeft de natuur al schade opgelopen en dit neemt toe naarmate de droogte langer aanhoudt. Vanuit het departement wordt nauw contact onderhouden met de provincies die verantwoordelijk zijn voor het regionale natuurbeheer. Het is lastig te bepalen wanneer  sprake is van onomkeerbare schade aan de natuur. Als er bij provincies of natuurbeheerders vragen leven (bijvoorbeeld over criteria of het effect van de maatregelen) zal  minister Schouten  op korte termijn een onderzoekopdracht uitzetten bij de Wageningen University & Research.

Vlaanderen

Ook de Vlaamse overheid heeft besloten tot ondersteunende maatregelen: De Europese Commissie heeft op 2 augustus enkele maatregelen goedgekeurd om de gevolgen van de extreme droogte voor de Europese landbouw te verzachten. De Vlaamse overheid zal deze maatregelen maximaal benutten door verhoogde voorschotten.

Door de droogte zien de landbouwers de opbrengsten van hun gewassen sterk verminderen. Ook de eigen veevoerproductie staat onder druk waardoor veehouders voor extra uitgaven staan. Om aan de zorgen van de Europese boeren tegemoet te komen, nam de Europese Commissie de volgende beslissingen:
  • De lidstaten mogen boeren hogere voorschotten uitbetalen: tot 70% voor de rechtstreekse betalingen en tot 85% voor betalingen in het kader van het plattelandsontwikkelingsbeleid;
  • In het kader van de vergroening laat de Europese Commissie toe dat boeren hun braakliggend land gebruiken voor de productie van veevoer, zonder dat dit gevolgen heeft voor hun vergroeningsverplichtingen met betrekking tot teeltdiversificatie of het areaal ecologisch aandachtsgebied.

De Vlaamse overheid zal deze maatregelen maximaal benutten ter ondersteuning van de Vlaamse landbouwers in deze crisissituatie. Volgens de planning zal een voorschot van 70% op zowel de basisbetaling als de premie voor jonge landbouwer uitbetaald worden op 31 oktober 2018. De uitbetaling van een voorschot van 70% op de vergroeningspremie voor de landbouwers die vrijgesteld zijn van vergroening en de zoogkoeienpremie is gepland voor 30 november 2018. Ook de decemberbetalingen worden verhoogd van 90% naar 95%.

Het is niet uitgesloten dat de Europese Commissie op verzoek van de lidstaten nog extra versoepelingen van de vergroeningsvoorwaarden toelaat. Het departement Landbouw van de Vlaamse overheid zal daar dan onmiddellijk over communiceren.

Publicatiedatum: 9-8-2018

  

Ander nieuws uit deze sector:

17-8-2018 Evolutie BioAcademy: van naast elkaar naar bij elkaar
14-8-2018 Natuurvoeding: voor duurzame gezondheid
9-8-2018 Rusland stelt standaarden voor productie bio-voeding
7-8-2018 Samen optrekken in de BioAcademy
7-8-2018 Voor landbouwers: geen actualisatie mestforfaits per 1 januari 2019
6-8-2018 Skal coulant bij controles op beweiding in periode van droogte en hitte
6-8-2018 Betalen met een biologisch afbreekbare betaalpas
6-8-2018 SGS gaat inspecties voor Skal uitvoeren
20-7-2018 Bio-Siegel is Duitslands bekendste keurmerk
19-7-2018 Bert van Ruitenbeek betoogt waarom de landbouw radicaal moet veranderen
19-7-2018 CBS: Biologische landbouw groeit
19-7-2018 Nieuwe Groningse subsidie voor Planty Organic
16-7-2018 Lecithine moet vanaf 2019 van biologische oorsprong zijn
16-7-2018 'Proef de meerwaarde van EKO'
10-7-2018 OekraÔne's bio-markt bloeit dankzij OekraÔens-Zwitsers project
9-7-2018 "Als toezichthouder moet je meedoen met professionaliseren"
9-7-2018 Tweede Kamer wil garantie dat NVWA bijzondere kostenoverschrijdingen niet doorrekent in tarieven
9-7-2018 Brexit en bio: "Voorbereidingen in gang zetten essentieel"
9-7-2018 Juni 2018: 56 nieuwe bedrijven met bio-certificering
9-7-2018 Diplomering Kraaybeekerhof in drie delen

 

Plaats een reactie:

Naam: *
Woonplaats: *
Email: *
  E-mail weergeven
Bericht: *
code
Voer bovenstaande code in *