Mededelingen

Vacatures

Laatste reacties meer

Top 5 - gisteren

Top 5 - afgelopen maand

Top 5 - afgelopen week

Vrijstelling Fosfaatrechtenstelsel:

SOS-groep verwacht op korte termijn (re)actie van minister Schouten

Volgens de SOS-groep (Save Organic Sector) van biologische melkveehouders worden ze volkomen genegeerd door Minister Schouten. Het feit dat ze niet eens rechtstreeks op hun verzoek voor Vrijstelling van Fosfaatrechtenstelsel reageert, vinden ze onvoorstelbaar.

Op 30 april heeft de SOS-groep een Vrijstelling aangevraagd bij het ministerie van Landbouw om vrijgesteld te worden van het kopen van fosfaatrechten. De SOS-groep meldt het volgende: " Biologische melkveehouders gebruiken geen extra mest op hun land, dat is niet toegestaan binnen de biologische regelgeving. Zij maken dus nooit gebruik van derogatie. Zij hebben geen overproductie van mest veroorzaakt. Zij hebben juist een mesttekort. Want alleen biologische mest komt in de biologische sector op weilanden, akkers en groentenplantages. Toch moeten de biologische melkveehouders meedoen aan de Fosfaatwet en dus fosfaatrechten kopen. Dit is verbijsterend. Zij zijn een afgebakende groep die milieuvriendelijk produceert.
De Fosfaatwet zorgt voor financiële problemen en een teruggang van het aantal bio-boeren."

Acties

De SOS-groep verwacht op korte termijn een (re)actie van minister Schouten om een Vrijstelling te bespreken. Blijft een reactie uit, dan volgt er een publiekscampagne, acties en mogelijk een gang naar de rechter.

Voor meer informatie: www.netwerkgrondig.nl - www.sosbioboeren.nl

Publicatiedatum :Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:

Reacties:


Veel gekker. De biologische akkerbouw ontvangt juist veel bio koeienmest. En de bio varkensboeren kunnen hun mest niet kwijt. Hebben een groot probleem. De mest gaat niet weg. Hoezo kringloop. bij kringloop heeft de koeienboer geen mest over. maar bio akkerbouw ontvangt juist bio koeienmest.
en varkensmest blijft in de put.
35% mag zelfs gangbaar mest zijn. ook die komt van koeien.
ja zeggen de akkerbouwers. daar zit minder fosfaat in.. en we komen stikstof te kort. maar de 35% benutten ze niet om gangbaar stikstof te kopen. als B meststof.
er wordt meer koeienbrokken verkocht dan varkensbrok. om zo veel melk te produceren. dat geeft ook veel mest.
ans, eindhoven - 2018/06/01 10:18:50.000© BioJournaal.nl 2018