Mededelingen

Vacatures

Laatste reacties meer

Top 5 - gisteren

Top 5 - afgelopen maand

Top 5 - afgelopen week

Europees Parlement pleit voor actieplan ter bestrijding van bijensterfte

De leden van het Europees Parlement dringen er bij de Europese Commissie en de lidstaten op aan meer te investeren in de bescherming van de gezondheid van bijen, het bestrijden van namaakhoning en het steunen van imkers. De Europese Unie heeft een brede, langetermijnstrategie nodig om de gezondheid van bijen te verbeteren en de bijenpopulatie te herstellen, staat in een resolutie van het Europees Parlement die op donderdag 1 maart werd aangenomen met 560 stemmen voor, 27 tegen en met 28 onthoudingen.

In de resolutie wordt gepleit voor:
  • een actieplan op EU-niveau ter bestrijding van de bijensterfte;
  • effectieve fokprogramma's voor het produceren van bijensoorten die bestand zijn tegen invasieve soorten en ziekten zoals de Varroa destructor, de kleine kastkever, de Aziatische hoornaar en Amerikaans vuilbroed;
  • meer onderzoek om geneesmiddelen voor bijen te ontwikkelen en hun beschikbaarheid te vergroten;
  • een verbod op alle gewasbeschermingsmiddelen met wetenschappelijk bewezen negatieve effecten op de gezondheid van bijen, inclusief neonicotinoïden, en veilige alternatieven voor boeren;
  • geavanceerde systemen voor vroegtijdige waarschuwing van sproeiperioden om schade te voorkomen.De Europese Unie zou de begroting voor nationale bijenteeltprogramma's met 50% moeten verhogen en een specifieke steunregeling voor bijenhouders moeten opstellen in het gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2020. Ook zou er compensatie moeten komen voor het verlies van bijenkolonies. De lidstaten zouden ook meer moeten doen om het publiek, en vooral kinderen, voor te lichten over de voordelen van het eten van honing en het therapeutische gebruik van bijenproducten.

Daarnaast moet er halt worden toegeroepen aan geïmporteerde namaakhoning. Om ervoor te zorgen dat geïmporteerde honing aan hoge Europese normen voldoet, moeten grensinspecties en controles op de interne markt worden geharmoniseerd, alle geïmporteerde honing getest en de traceerbaarheidsvereisten voor honing strenger worden. Het Europees Parlement wil verder dat de Europese Commissie doeltreffende procedures voor laboratoriumanalyses ontwikkelt en verzoekt de lidstaten om overtreders strengere straffen op te leggen. Honing en andere bijenproducten moeten worden beschouwd als 'gevoelige producten' bij lopende of toekomstige onderhandelingen over vrijhandelsakkoorden, of moeten zelfs volledig worden uitgesloten van de onderhandelingen.

Publicatiedatum :Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:

Reacties:


veel van deze opmerkingen zijn logisch.

Een paar ook niet. Fokprogramma''s hebben geen bewezen positief effect gehad op het bestrijden van de varroa en andere ziekten, integendeel alle fokprogramma''s hebben tot nog toe alleen maar het effect gehad dat parasieten als de varroa hun intrede deden en ziekten zich door het eindeloze gesleep met bijen zich hebben kunnen verspreiden.

Bovendien hebben de fokprogramma''s tot effect gehad dat onze oorspronkelijk honingbijen ras Apis melllifera mellifera wat zich ontwikkeld had in goede balans met onze natuur totaal weg gefokt is. Daardoor hebben we alleen maar het goede sterke ras wat hier thuis hoorde ziek gemaakt.

We hebben bovendien niet eens een plek waar het oorspronkelijk ras van de honingbij beschermd mag leven in ons land.

Hommelteelt en nu ook al metselbijenteelten dreigen ook die dieren in hun bestaan te corrumperen. Het is niet logisch om nóg meer fokprogramma''s te introduceren, dat is het zelfde als megastallen kweken.

Bijen soorten weten heel goed hoe ze zichzelf gezond moeten houden als er niet zo veel mee gemanipuleerd zou worden en als er er gewoon weer een bloemrijke omgeving zou zijn, zónder bestrijdingsmiddelen.

Bloemrijke weilanden en hooilanden en bermen met een goed beheer zijn niet alleen voor grutto''s van belang maar ook voor alle bijensoorten.

Verlies van bijen gaan compenseren met subsidies, is dweilen met de kraan open, net zoals alle andere subsidies niet tot gevolg hebben dat er duurzame keuzes worden gemaakt.

Bij subsidies gaat men werken om de subsidie binnen te halen, niet omdat het een bewuste keuze is om iets te doen voor de bijen, dat blijkt ook bij alle andere maatregelen die met subsidies tot stand gebracht worden, zoals bloemrijke akkerlanden, houden de subsidies op, dan houdt ook onmiddellijk het initiatief weer op.

Veel beter is om als consument de keuze te maken biologische producten te kopen van boeren die bijvoorbeeld hun vee weiden in bloemrijke weiden en die voldoende bloemrijke situaties creëren het hele jaar door zodat de bijen voldoende stuifmeel en nectar kunnen verzamelem.
Wankja Ferguson, Groningen - 2018/03/05 15:17:49.000


Tevens helpen houtwallen en boerderij tuinen met voldoende goed gevarieerde bomen en struiken heel erg goed als stuifmeel en nectar bron tot en met de winterlinde.

Daarna moeten ze het vooral van een bloemrijker kruidvegetatie hebben

Ondiepe bodembewerking helpt ook omdat minstens 70 % of meer van de wilde bijensoorten in de grond nestelt, bij ondiepe bodem bewerking worden veel van deze nesten gespaard en om maar een voorbeeld te geven, uit een Belgisch onderzoek blijkt dat alleen op het koolzaad al meer dan 16 soorten bijen kunnen vliegen die ook helpen bestuiven bij dit gewas.

Wilde bijen soorten blijken vaak erg effectief te bestuiven. effectiever dan de honingbij. Je dus door de juiste manier van handelen minder afhankelijk maken van de honingbijen loont dus
Wankja Ferguson, Groningen - 2018/03/05 15:27:38.000© BioJournaal.nl 2018