Mededelingen

Vacatures

Laatste reacties meer

Top 5 - gisteren

Top 5 - afgelopen maand

Top 5 - afgelopen week

Prins Charles pleit voor grootste teeltrevolutie van de eeuw

De prins van Wales heeft via een videoboodschap de NorfolkFarming Conference 2018 bij het John Innes Centre in Norwich geopend. De prins stond stil bij de lange teelthistorie opSandringham, een landgoed van de Engelse koninklijke familie. Hij liet wetendat het landgoed "een zeer speciale plek" in zijn hart heeft.
Ook sprak de prins over de ecologische schade dieveroorzaakt wordt door de intensivering van de landbouw sinds zijn kindertijd,maar voegde daaraan toe dat de schuld hiervan niet bij de boeren ligt, omdat zij "simpelwegwerken met de handvaten die hen gegeven worden."
Hij zei dat er handvaten moeten worden gegeven om eenterugkeer naar gemengde landbouwsystemen aan te moedigen, zoals een gewasrotatiedie de vruchtbaarheid van de grond verbeterd, en grazend vee dat in balans ismet het akkerland.
"Een van de dingen die ik me herinner van de jaren '50 en '60was de manier waarop gecombineerde teeltsystemen behoud van land envoedselproductie wisten te koppelen", vertelde de prins. "Sindsdien is het pijnlijkgeweest om te zien hoe boeren steeds meer gedwongen worden om technieken toe tepassen die een enorm vernietigend effect op het milieu hebben. Ik heb het natuurlijk over de indirecte consequenties vande moderne intensieve teeltsystemen, die voor de afbraak van zoveel van onzenatuur en biodiversiteit heeft gezorgd. Tegelijkertijd besteden waterbedrijven jaarlijks meer dan £100miljoen (81,5 miljoen euro) om de bestrijdingsmiddelen, insecticiden en nitratenuit ons water te verwijderen. Dit is echter symptoombestrijding en richt zich niet op de oorzaak."
Hij vervolgt: "Waarom richten we ons daarom dus niet op de bron van de problemen dooreen agrarisch systeem na te streven dat het gebruik van chemische middelenvermijdt en in plaats daarvan sociale voordelen en een gezonder milieu creëert. Critici zeggen dat een voedselproductie dat in balans is met denatuur onrealistisch is, omdat er 10 miljard mensen gevoed moeten worden. Tochlijken ze te vergeten dat jaarlijks 40 procent van alle voeding verspild wordt. Alleenin Engeland verspillen we jaarlijks al 10 miljoen ton voeding. Mijn ervaring, en ik denk die van veel telers, is dat alsje een goede balans creëert, je een prima oogst kunt behalen. Daarnaast behoudtje daardoor de balans in het natuurlijke en sociale kapitaal."
De prins is op dreef. "Het lijkt dat de agrarischebeleidsmakers nu eindelijk inzien dat ze een ecologische crisis veroorzaakthebben. Een recent onderzoek laat zien dat we sinds 1979 75 procent van onzeinsectenpopulatie zijn kwijtgeraakt en, nog erger, dat de grond die we hebbennog maar vruchtbaar genoeg is voor nog 30 tot 50 oogsten. Nu worden eindelijk de mogelijkheden bekeken waarmee telersterug zouden kunnen gaan naar gecombineerde teeltmethodes, zoals gewasrotatiewaarmee de vruchtbaarheid van de grond wordt opgebouwd, en grazend vee die inbalans werken met de akkers vol gewassen. Ik verwacht dat steeds meer telers een dergelijkeverandering zouden steunen en wat mij betreft zou dit voor de grootste teeltrevolutie in een eeuw zorgen. Ik ben ervan overtuigd dat we als landbouwsector deze uitdaging aankunnen."
Bron:Eastern Daily Press

Publicatiedatum :Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:

Reacties:


Wauw.....

waarom nodigen we deze gast niet uit ergens!! ??
Anja de Waard, Mijdrecht - 2018/02/18 11:19:39.000© BioJournaal.nl 2018