Mededelingen

Vacatures

Laatste reacties meer

Top 5 - gisteren

Top 5 - afgelopen maand

Top 5 - afgelopen week

Voorspelling EC over 2017-2030

Volatiele zuivelmarkt ziet heil in bio

Tholen – De vlag hangt er goed bij voor de Europese biologische sector. Dat blijkt uit de EU Agricultural Outlook van de Europese Commissie. Het rapport bericht in minutieus detail over de verwachte aanbod- en prijsontwikkelingen van een aantal biologische landbouwgrondstoffen over de periode 2017-2030. Binnen de analyse is gebruikgemaakt van data tot en met september 2017. 

Voedselproductiesystemen zijn zeer aan verandering onderhevig. De EC rekent op een significante productietoename van biologische grondstoffen om aan de consumentenverwachtingen te kunnen blijven voldoen. In het rapport komen onder meer de markten voor granen, eiwithoudende gewassen en zuivelproducten aan bod.Groei voor graanmarkt

De Europese graanproductie groeit naar verwachting tot 341 miljoen euro in 2030. Mais voert, gestuwd door de diervoedersector, de lijst aan. Goede exportprognoses en nieuwe industriële toepassingen creëren meer marktvraag. De opbrengsten per hectare vallen voor granen in de regel lager uit in de EU dan in andere delen van de wereld. Alternatieve teeltsystemen, zoals de biologische, vertonen in de gehanteerde modellen wel steeds gestage groei.

Opleving eiwithoudende gewassen

Eiwithoudende gewassen kenden een recordoogst in 2017/2018. Een sterke opleving die in de hand werd gewerkt door het huidige Europese milieubeleid. Over de periode 2017-2030 verwachten de analisten een vlakkere groei door een toegenomen prijsdruk. Met 1,4 procent van het totale teeltareaal vormen deze gewassen vooralsnog een bescheiden rol. Het zijn voornamelijk de Baltische staten die hier het afgelopen jaar op inzetten. 

Meerwaarde in bio

De zuivelmarkt is sterk volatiel: de keten zal strategieën moeten ontwikkelen om een grote disbalans in de markt te voorkomen. Het voeren van nieuwe producten die waarde aan de keten toevoegen biedt de markt enige houvast. Europese zuivel heeft als belangrijke concurrentievoordeel in het buitenland als kwalitatief hoogwaardig te boek te staan. Gangbare zuivelbedrijven zullen steeds meer richting de biologische markt gedreven worden om meerwaarde binnen hun eigen bedrijfsmodel te creëren. 

De EC wijst wel op de lagere opbrengsten per koe binnen de biologische zuivelindustrie. Holstein verliest aan populariteit tegenover andere rassen die voordelen bieden op grond van fertiliteit, vetgehalte en het aanpassingsvermogen aan lokale omstandigheden. De biologische melkopbrengsten per koe verschilt sterk per land. Nederland, Zweden en Denemarken voeren de lijst aan met meer dan 7000 kg melk per koe op jaarbasis (slechts 10 procent minder dan gangbare melkkoe-opbrengsten), terwijl Franse en Duitse biokoeien gemiddeld genomen minder dan 5000 kg opleveren. 


Publicatiedatum :
Author:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:

Reacties:


Beste Vincent,

De link werkt niet.
Ik kan in het EU rapport geen biologische data vinden.
Hopelijk heb jij de juiste link voor me.

Groet,

Joost Pierrot www.joostpierrot.com
Joost Pierrot, Leiden - 2018/01/05 15:31:03.000© BioJournaal.nl 2018