Mededelingen

Vacatures

Laatste reacties meer

Top 5 - gisteren

Top 5 - afgelopen maand

Top 5 - afgelopen week

Natuur- en milieuorganisaties roepen op tot transitie van de landbouw

Eind vorig jaar publiceerde de Europese Commissie haar Mededeling 'The Future of Food and Farming'. Hiermee gaat de discussie over de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) echt van start. Een noodzakelijke herziening, omdat het huidige GLB tot dusver een duurzaam perspectief voor de landbouw niet dichterbij heeft gebracht. Natuur- en milieuorganisaties vinden dat het nieuwe GLB de transitie naar een ecologisch verantwoorde en veerkrachtige landbouw moet ondersteunen.

In de Mededeling biedt de Commissie lidstaten de mogelijkheid om de landbouw doelgerichter te steunen. Europese ambities voor een echte transitie van de landbouw ontbreken, en door een keuze te maken voor meer zeggenschap van de lidstaten is een Europese landbouw die in balans is met zijn omgeving, verder weg dan ooit.

Dit vergt een omslag in denken en handelen. Om de balans te herstellen is een radicale omslag nodig. De landbouw staat voor grote uitdagingen op het gebied van natuur, klimaat, de kwaliteit van de leefomgeving en het duurzaam op peil houden van de voedselproductie. De landbouw is onlosmakelijk met de natuur verbonden en kan onderdeel zijn van de oplossing. Een landbouw waarin weer ruimte is voor bijvoorbeeld kruidenrijke graslanden, gezonde bodems, schoon water en meer dieren zoals vogels en insecten.

Nederland kan in Europa stelling nemen voor een integrale en resultaatgericht aanpak voor heel Europa, ook buiten onze landsgrenzen. Bijvoorbeeld door boeren te stimuleren om stapsgewijs te verduurzamen op basis van meetbare resultaten. Kennisopbouw- en uitwisseling, pilots en lange termijn afspraken tussen boer en overheid mét gepaste beloning, zijn randvoorwaarden. Een verbetering van de monitoring en evaluatie van de resultaten is dan noodzakelijk. Structurele ondersteuning van boeren uit de publieke middelen van het GLB is alleen gerechtvaardigd als daar publieke diensten tegenover staan. Algemene inkomenssteun moet vervangen worden door een resultaatgerichte beloning voor natuur, landschap en milieu. Het Europese landbouwbeleid biedt dan de kans om Europese doelen en gezamenlijke uitdagingen op te pakken ten behoeve van een toekomstbestendige sector voor boer en natuur.

Bron: Natuurmonumenten

Publicatiedatum :Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:

Reacties:


@jpk: Volgens mij doe jij iets niet goed.......kennelijk kun jij niet telen. Wellicht beter dat jij wat anders gaat doen!
B.J., Ouderkerk aan de IJssel - 2018/01/10 17:41:12.000


De wetenschap is ook niet te vertrouwen, dat blijkt telkens weer! Neem alleen al glyfosaat, zo heerlijk gezond.....NOT! De EU, de EFSA en de industrie belazeren constant de boel met leugens. Dat heeft niets met wetenschap te maken, alleen maar met geld! Ik ben blij dat ik jouw fruit niet hoef te eten, dan geef ik tenminste geen licht na een paar jaar. Succes met je gifspuitbedrijf!!
B.J., Ouderkerk aan den IJssel - 2018/01/11 00:37:20.000


De wetenschap is ook niet te vertrouwen, dat blijkt telkens weer! Neem alleen al glyfosaat, zo heerlijk gezond.....NOT! De EU, de EFSA en de industrie belazeren constant de boel met leugens. Dat heeft niets met wetenschap te maken, alleen maar met geld! Ik ben blij dat ik jouw fruit niet hoef te eten, dan geef ik tenminste geen licht na een paar jaar. Succes met je gifspuitbedrijf!!
B.J., Ouderkerk aan den IJssel - 2018/01/11 00:37:55.000


"Wie zegt dat die normen kloppen? Die erken ik niet omdat het uitgaat van de wetenschap, industrie en de politiek die al jarenlang de gezondheid van de burgers te grabbel gooien en die zich laten "kapot lobbyen" door diezelfde gifproducenten waarvan jij de producten op je appeltjes en peertjes spuit! Er is nog niet eens fatsoenlijk onderzoek gedaan naar het effect van de stapeling van verschillende gifstoffen op het menselijk lichaam en de ontwikkeling van b.v. kanker! En dan durf jij met droge ogen te beweren dat je goed bezig bent? Jij bent precies hetzelfde als diegene die de normpjes goedkeuren, gedreven door geld!! Dus ja.......voor mij ben je dan een ordinaire gifspuiter! Ik wens je veel succes!"
B.J., Ouderkerk aan de IJssel - 2018/01/11 13:46:27.000


Een juff mier verhaal biologische teelt gebruikt wel mest en compost ook daar npk in de natuurlijke die beschikbaar zijn 10% werking opinsectende minder kwalitet telen gaat er meer in hetsap incl fruitmot wormen
jpk, deil - 2018/01/10 15:46:40.000


Mijn fruitteeltbedrijf draait prima kan over genomen door de volgende generatie
De milieu organanisaties zetten deconsument op het verkeerde been doordat de wetenschap niet vertrouwd wordt era al iojaar bio teelt 1% van het areaal in ned is bio
jpk, deil - 2018/01/11 00:03:29.000


Mijn bedrijf levert appels en peren die ruim voldoen aan de normen van de ned wetgever wordt zeer streng gecontroleerd ik vindt een belediging om ons bedrijf gifmengers te noemen
jpk, deil - 2018/01/11 11:11:12.000© BioJournaal.nl 2018