Mededelingen

Vacaturesmeer »

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

  • Er is gisteren geen nieuws gepubliceerd.

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Overig nieuwsmeer »

Koerslijstmeer »
Reactie BioForum Vlaanderen op 'residuvrije' peren Carrefour
"Alleen biologische fruitteelt is écht milieuvriendelijk"

BioForum Vlaanderen reageert op het bericht dat er vanaf september residuvrije peren te koop zijn bij Carrefour. Enkel een biologische teelt garandeert een echt milieuvriendelijke aanpak waarbij de bodemvruchtbaarheid centraal staat, stelt de sectororganisatie. Residuvrije peren klinken vooral duurzaam. Enkel de biologische sector garandeert een teelt zonder chemische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest.

Vanaf begin september zullen er bij Carrefour residuvrije peren te vinden zijn. Volgens BioForum Vlaanderen bedoelt Carrefour daarmee dat er geen meetbare residuen van gewasbeschermingsmiddelen op de peren zullen gevonden worden. Wat de supermarktketen in het midden laat is of er bij de teelt van de residuvrije peren chemische gewasbeschermingsmiddelen en/of kunstmest worden gebruikt. Uit navraag blijkt dat er geen pesticiden traceerbaar zullen zijn in het eindproduct, maar tijdens de teelt worden wel nog chemische middelen gebruikt.

Zoals een van de perentelers zelf al aanhaalde, worden de 'residuvrije' peren minder bespoten. Dat bespuiten gebeurt eerder aan het begin van de teelt, zodat de residuen aan het einde van de teelt 'niet meer detecteerbaar' zijn. Deze gewasbeschermingsmiddelen komen echter niet alleen op het gewas zelf terecht, maar dringen ook door in de bodem en het leefmilieu. Daar hebben ze invloed op het bodemleven en de biodiversiteit. Ook grond- en drinkwater worden daarmee verontreinigd.

Dat is alvast een wezenlijk verschil met de biologische landbouw, waarbij telers niet alleen naar een eindproduct streven dat residuvrij is, maar naar een productieproces dat in zijn geheel duurzaam en milieuvriendelijk is. De biologische teler probeert ziekten en plagen in de eerste plaats te vermijden. Het bodemleven is daarbij een onzichtbare, maar belangrijke partner. Om plagen te vermijden bemest de teler zijn grond met compost en dierlijke mest, en kiest hij voor een variatie aan sterke rassen. Zo teelt de bioboer fruit met een minimale ecologische impact.

Het gebruik van natuurlijke vijanden zoals torenvalken om muizen te bestrijden of oorwormen om bladluizen te verdelgen, waarvan de perentelers van Carrefour gewag maken, is niet nieuw. Deze technieken worden in de biologische landbouw en in de geïntegreerde teelt al decennialang gebruikt, stelt BioForum Vlaanderen.

Bedrijven uit de biologische sector worden elk jaar grondig gecontroleerd, bij elke schakel opnieuw. Erkende controleorganisaties voor bio nemen stalen, zowel van de gewassen als van de bodem. Ze controleren deze stalen op de aanwezigheid van residuen. Overschrijdt een staal een bepaalde limiet, dan wordt het betreffende lot producten gedecertificeerd en mogen deze producten niet langer als bio verkocht worden.

BioForum Vlaanderen juicht initiatieven die het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de conventionele fruitteelt verminderen toe, maar vreest dat zolang men enkel oog heeft voor een residuvrij eindproduct, men niet echt tot een echt duurzame teelt zal komen. De residuvrije peer het elektrisch rijden onder de fruitteelt noemen, is daarom zwaar overdreven. De normen voor de biologische teelt zijn duidelijk strenger en allesomvattender dan het verbieden van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Tot slot vreest de sectororganisatie dat het label 'kwaliteitsketen Carrefour' voor verwarring bij de consument zal zorgen. De criteria voor het biolabel liggen vast in de Europese wetgeving. Het kwaliteitslabel van Carrefour is een privélabel dat op dat vlak minder garanties biedt.

Bron: BioForum Vlaanderen

Publicatiedatum: 30-8-2017

  

Ander nieuws uit deze sector:

25-5-2018 "Bio-champignons zijn in Frankrijk een hype"
25-5-2018 Biologische groenten gekweekt voor voedselbank
24-5-2018 "Prettige aan bio-landbouw is de samenwerking met de natuur"
24-5-2018 "Door de droogte hebben we weinig onkruid"
24-5-2018 Voorjaar warm genoeg voor paksoi van buiten
24-5-2018 Velddemonstraties mechanische onkruidbestrijding in Noord-Nederland
24-5-2018 Deens bio-landbouwareaal groeit naar 245.000 hectare
23-5-2018 Biologisch boeren in Zeeland: "Het blijft een beetje aanmodderen hier"
23-5-2018 "Wij bieden grote diversiteit dankzij internationale recepten"
23-5-2018 Eerste Peruaanse bio-granaatappelen in Duitsland
22-5-2018 Nieuwe locatie boerderijwinkel biedt vijf keer zoveel ruimte
22-5-2018 Spanje: bioteelt in het bos
22-5-2018 San Marino gaat voor volledig biologisch
18-5-2018 Zeeuws bio-echtpaar legt voedselbos aan
18-5-2018 Biologische insecticide Carpovirusine EVO2 effectief tegen fruitmot
18-5-2018 Bessen plukken bij de Vlaamse bioboer
18-5-2018 Suriname: Ressortleiders DOAB volgen verdiepingscursus bio-landbouw
18-5-2018 Almería wil areaal biologische kasteelt verdubbelen
18-5-2018 Denemarken: Biologische landbouw heeft groene wensen voor nieuwe minister
18-5-2018 Nooit eerder waren er zoveel bio-bedrijven in Zwitserland

 

Plaats een reactie:

Naam: *
Woonplaats: *
Email: *
  E-mail weergeven
Bericht: *
code
Voer bovenstaande code in *