Mededelingen

Vacaturesmeer »

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

  • Er is gisteren geen nieuws gepubliceerd.

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Overig nieuwsmeer »

Koerslijstmeer »
Ook Amerikaanse senaat buigt zich over substraatteelt
EU standvastig tegen biologische productie op substraat

Sinds november 2015 hebben de Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie onderhandeld over de nieuwe verordening voor biologische productie. Er hebben sindsdien 18 trilogen plaatsgevonden, waarvan 2 onder Luxemburgs voorzitterschap, 7 onder Nederlands voorzitterschap, 5 onder Slowaaks voorzitterschap en 4 onder Maltees voorzitterschap.

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken noemt het resultaat "een zwaar bevochten compromis, waarmee ik kan en zal instemmen omdat daarin voor Nederland cruciale punten zijn gehonoreerd, zoals geen drempelwaarde voor residuen, de stapsgewijze uitfasering van bestaande derogaties, de handhaving van de mogelijkheid van parallelle productie, controles gebaseerd op risicoanalyse en een gedifferentieerde verdeling tussen gedelegeerde handelingen, uitvoeringshandelingen en regels die in de Raadsverordening zijn opgenomen."

Substraatteelt

Het beginsel van de biologische plantaardige productie waarbij de planten hun voedsel uit het ecosysteem van de bodem halen, blijft overeind. Substraatteelt is daarom niet toegestaan. Denemarken, Zweden en Finland hebben vanwege klimatologische omstandigheden moeilijkheden om in de grond te telen. Daarom hebben zij in het verleden de mogelijkheid gekregen om op alternatieve wijze te telen, waarbij de teeltgrond boven de aardbodem in bakken is gebracht.

De teelt van kasgroenten is in deze lidstaten vooral gericht op de eigen markt. Deze teeltmethode wordt gedurende een periode van 10 jaar na inwerkingtreding van de verordening uitgefaseerd. Tot die tijd zal er sprake zijn van een standstill waarin de status quo wordt gehandhaafd. De standstill beperkt zich tot oppervlakten die vóór 28 juni 2017 in Finland, Zweden en Denemarken al biologisch gecertificeerd waren. Hiermee wordt voorkomen dat nieuwkomers deze teeltmethode zouden kunnen gaan toepassen. De wens van Zuid-Europese landen om ook een uitzondering te krijgen is niet gehonoreerd. Dit betekent dat zij ook zullen moeten voldoen aan de bepalingen van de verordening.

In het VAO werd door het lid De Groot van D66 gerefereerd aan innovaties in Nederland op substraat of kokos die op de Amerikaanse markt voor de handel in biologische producten wèl als 'organic' gelden.

Deze situatie houdt verband met een equivalentieakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten waarbij de Europese Unie en de Verenigde Staten elkaars regels en controlesystemen erkennen en er zoveel mogelijk gestreefd wordt naar vergelijkbare regels. Dit betekent echter niet dat deze altijd hetzelfde zijn of worden. Zo geldt de teelt op substraat volgens de National Organic Program-richtlijnen (regels VS) als biologisch, maar in Europa niet. Producten die in Nederland zijn geteeld op substraat mogen wel als 'organic' worden uitgevoerd naar de Verenigde Staten maar niet in Europa als biologisch op de markt komen.

Verenigde Staten

Niet alleen in Europa maar ook in de VS wordt er gesproken over de toekomst van de biologische teelt. Wel op niet op substraat dat is de vraag. Theo Crisantes, bio-teler bij Wholesum Harvest en bestuurslid van de Coalition for Sustainable Organics (CSO), is onlangs uitgenodigd om in de Amerikaanse senaat te spreken hierover.


Foto afkomstig van de CSPAN feed van de hoorzitting

Crisantes is bezorgd en sprak over 'recente pogingen om de beschikbaarheid van biologische producten te beperken'. Hij legde uit hoe hij minder geneigd is zijn productie uit te breiden vanwege de door de National Organic Standards Board (NOSB) gegenereerde onzekerheid.

Aan banden leggen

Volgens Crisantes overweegt de NOSB voorstellen om de biologische substraatteelt  aan banden te leggen, teeltmethoden die sinds het begin van het National Organic Program (NOP, nationale biologische programma) essentieel zijn om aan de stijgende consumentenvraag naar biologische producten te voldoen.

Ook voerde Crisantes drie manieren aan om het biologische beleidsvormingsproces te reguleren: (1) Een grotere diversiteit bij de NOSB voor een meer verscheiden inspraak, (2) verhoogde transparantie en (3) een grotere rol voor het NOP bij het instellen van prioriteiten en regelgevende acties van de NOSB.

Senaatsvoorzitter van Landbouw Pat Roberts opende de hoorzitting door zijn zorg uit te spreken over het feit dat acties van de NOSB een gebrekkig beleidsvormingsproces hebben blootgelegd die de Amerikaanse biologische bedrijfsvoering bedreigen. De CSO bestaat uit telers uit het hele land, spant zich in om aan de hoge USDA normen te voldoen voor het certificeren van biologische producten en ondersteunt de voortgang van biologische teelttechnieken onder het nationale biologische programma.

Voor meer informatie:
Coalition for Sustainable Organics
+1 619 587 4341
info@coalitionforsustainableorganics.org
www.coalitionforsustainableorganics.org

Publicatiedatum: 17-7-2017

  

Ander nieuws uit deze sector:

25-5-2018 "Bio-champignons zijn in Frankrijk een hype"
25-5-2018 Biologische groenten gekweekt voor voedselbank
24-5-2018 "Prettige aan bio-landbouw is de samenwerking met de natuur"
24-5-2018 "Door de droogte hebben we weinig onkruid"
24-5-2018 Voorjaar warm genoeg voor paksoi van buiten
24-5-2018 Velddemonstraties mechanische onkruidbestrijding in Noord-Nederland
24-5-2018 Deens bio-landbouwareaal groeit naar 245.000 hectare
23-5-2018 Biologisch boeren in Zeeland: "Het blijft een beetje aanmodderen hier"
23-5-2018 "Wij bieden grote diversiteit dankzij internationale recepten"
23-5-2018 Eerste Peruaanse bio-granaatappelen in Duitsland
22-5-2018 Nieuwe locatie boerderijwinkel biedt vijf keer zoveel ruimte
22-5-2018 Spanje: bioteelt in het bos
22-5-2018 San Marino gaat voor volledig biologisch
18-5-2018 Zeeuws bio-echtpaar legt voedselbos aan
18-5-2018 Biologische insecticide Carpovirusine EVO2 effectief tegen fruitmot
18-5-2018 Bessen plukken bij de Vlaamse bioboer
18-5-2018 Suriname: Ressortleiders DOAB volgen verdiepingscursus bio-landbouw
18-5-2018 Almería wil areaal biologische kasteelt verdubbelen
18-5-2018 Denemarken: Biologische landbouw heeft groene wensen voor nieuwe minister
18-5-2018 Nooit eerder waren er zoveel bio-bedrijven in Zwitserland

 

Plaats een reactie:

Naam: *
Woonplaats: *
Email: *
  E-mail weergeven
Bericht: *
code
Voer bovenstaande code in *