Mededelingen

Vacaturesmeer »

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

  • Er is gisteren geen nieuws gepubliceerd.

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Overig nieuwsmeer »

Koerslijstmeer »
Tweejarig project 'Koolstofboeren' zet in op bodembehoud

ZLTO, Bionext en het Louis Bolk Instituut zijn gestart met het tweejarig project 'Koolstofboeren'. Boeren die geïnteresseerd zijn in deelname aan een studiegroep kunnen zich aanmelden. In dit project werken biologische en gangbaar werkende boeren aan methodes om koolstof vast te leggen in de bodem om de effecten van klimaatverandering te beperken. Verder onderzoeken ze de kansen om hiermee financiële meerwaarde te creëren.

Carbon credit systemen

De bodem speelt een belangrijke rol bij het zoeken naar oplossingen voor het klimaatprobleem. Door het vastleggen van koolstof in de bodem vormen boeren een deel van de oplossing van het klimaatprobleem. Tegelijkertijd is een bodem met veel organische stof weerbaarder tegen extreme weersomstandigheden, zoals droogte of hevige regenval. In het buitenland zijn al enkele werkende carboncreditsystemen actief, in Nederland is dit nog niet het geval. Het project bouwt verder op de resultaten van de ZLTO-workshops voor koolstofboeren, die in januari 2017 gehouden zijn in Brabant.


Projectactiviteiten

Voor agrarische ondernemers zal de brochure 'Goed koolstofbeheer' geactualiseerd worden. Daarin staan alle maatregelen helder uitgelegd om koolstof vast te leggen. De brochure komt ook online beschikbaar. Verder komen er vier korte instructiefilmpjes over de techniek van het vastleggen van koolstof. Het project wordt na twee jaar afgesloten met een documentaire 'Koolstofboeren', gemaakt door Fransjan De Waard en Joris van der Kamp, bekend van de film 'Bodemboeren'. Ook wisselen de deelnemers kennis uit via bijeenkomsten in studiegroepen.


Studiegroep Koolstof vastleggen

Door koolstof op het eigen bedrijf te leren vastleggen werken de deelnemers actief aan het beperken van de effecten van klimaatverandering én dragen ze bij aan klimaatneutraal werken. In het project gaan drie studiegroepen met akkerbouwers en melkveehouders vanaf het najaar 2017 tot eind 2018 aan de slag, in Brabant, met het onderzoeken en implementeren van maatregelen waarmee koolstof wordt vastgelegd. Dat doen ze tijdens vier bijeenkomsten die tot doel hebben om hun kennis over koolstof vastleggen te vergroten en de discussie over de haalbaarheid van maatregelen te stimuleren. Zowel biologische als gangbaar werkende ondernemers zijn van harte welkom.

Haalbaarheid

In het eerste jaar komen de kansen en knelpunten bij maatregelen aan bod en wordt helder welke maatregel een ondernemer wil gaan nemen. In het tweede jaar van het project (2018) worden deze maatregelen daadwerkelijk toegepast, gemeten en geëvalueerd. Behalve agrarische ondernemers worden ook andere stakeholders betrokken, zoals burgers- en consumentenorganisaties, ketenpartijen (retail, winkels), overig bedrijfsleven, overheden en organisaties die carbon credits verhandelen (o.a. Climate Neutral Group). Met al deze partijen wordt de haalbaarheid van nieuwe businessmodellen onderzocht. Vanuit het project worden deze samenwerkingsverbanden begeleid en gestimuleerd.

Demovelden

Na de startbijeenkomsten met de boeren zullen enkele deelnemers worden gevraagd  om een demonstratieveld aan te leggen waarbij een maatregel wordt toegepast die aansluit bij de eigen bedrijfsvoering. Hiermee kan de praktische uitvoerbaarheid van de maatregelen worden geëvalueerd en kunnen metingen worden verricht voor verdergaande validatie van wetenschappelijke modellen. In West-Brabant start een akkerbouwgroep, in Midden-Brabant een groep gemengde bedrijven en Oost-Brabant een groep veehouders.

Uitvoering en deelname

Het project Koolstofboeren wordt uitgevoerd door ZLTO, het Louis Bolk Instituut en Bionext. Financiers zijn de Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant, ZuivelNL, het Ministerie van Economische Zaken en de ZLTO vakgroep biologisch landbouw.

Boeren die geïnteresseerd zijn in deelname kunnen zich hier aanmelden.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden, wel een actieve inzet en houding.

Voor meer informatie:
Wico Dieleman
T: 06-50528480

Bron: ZLTO 

Publicatiedatum: 28-6-2017

  

Ander nieuws uit deze sector:

23-10-2017 Gewoon en normaal in Nederland
20-10-2017 Belgische mededingingsautoriteit legt term 'ambachtelijk' aan banden
19-10-2017 Bionext trendrapport 2016: omzet bio-voeding verdrievoudigd in 10 jaar
19-10-2017 Inklaring biologische goederen in EU voortaan alleen via TRACES
18-10-2017 Succesverhaal Denemarken lonkt in het VK
18-10-2017 Norm voor hoeveelheid fipronil in mest vastgesteld
17-10-2017 Bio goed vertegenwoordigd op de Food100
16-10-2017 "Schaf BTW op duurzame voeding helemaal af"
13-10-2017 Bio-sector goed vertegenwoordigd in Duurzame 100 van Trouw
11-10-2017 D66: "Groenste regeerakkoord ooit"
11-10-2017 "Glyfosaat verboden op onze oprit, maar niet op ons bord"
11-10-2017 Vandaag hoorzitting soja-patent Monsanto
10-10-2017 Afzet biologisch fruit in VS: +12%
9-10-2017 BD: Meer hectares en vaker op ‘eeuwige’ pachtgronden
6-10-2017 WUR opent onderzoeksfaciliteit voor kwaliteitsbeheersing versproducten
6-10-2017 Bio wereldwijd: de stand van zaken
6-10-2017 "Bio leidend, maar vanuit de luwte"
5-10-2017 Spaanse bio-consumptie 700 miljoen euro in de plus
4-10-2017 Dierendag: groei van dier-en milieuvriendelijk voedsel zet door
4-10-2017 Bekendheid Ecolabel flink toegenomen

 

Plaats een reactie:

Naam: *
Woonplaats: *
Email: *
  E-mail weergeven
Bericht: *
code
Voer bovenstaande code in *