Mededelingen

Vacaturesmeer »

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Overig nieuwsmeer »

Koerslijstmeer »
Milieu en klimaat gebaat bij forse inkrimping Nederlandse melkveestapel

De Nederlandse melkveestapel moet teruggebracht worden tot 1,4 miljoen melkkoeien om aan de milieudoelstellingen voor waterkwaliteit, mest en ammoniak te kunnen voldoen. Dit blijkt uit onderzoek van het Louis Bolk Instituut waarin verschillende scenario's voor de Nederlandse melkveehouderij zijn doorgerekend. De onderzoekers pleiten voor het invoeren van een norm voor grondgebondenheid om de inkrimping van de melkveestapel te reguleren en extensieve melkveehouders vrij te stellen van aanvullende milieuregels. Staatssecretaris Martijn van Dam van landbouw, woordvoerders landbouw in de Tweede Kamer en partijen uit de Duurzame Zuivelketen hebben de resultaten op 1 juni, Wereldmelkdag, ontvangen.

Minder, maar hoeveel?

Politiek en agrarische sector zijn het er over eens dat de recente groei van de Nederlandse melkveehouderij onwenselijk is geweest. Maar de meningen verschillen over hoeveel en hoe de sector zou moeten inkrimpen. Het Louis Bolk Instituut heeft acht mogelijke situaties onder de loep genomen. Die varieerden van een groeiscenario (met een grootte van 2 miljoen stuks melkvee) tot een situatie waarbij 500.000 koeien alleen nog voor de binnenlandse markt produceren. Van deze scenarioís zijn de effecten voor de melkproductie, economie, emissies van ammoniak en broeikasgassen, landgebruik buiten Europa en externe maatschappelijke kosten in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat de omvang van de melkveehouderij verder teruggebracht moet worden dan waar politiek en sector nu rekening mee houden. Om onder de maximaal toegestane ammoniakuitstoot te komen, zou het aantal melkkoeien teruggebracht moeten worden naar 1,4 miljoen (wat gelijk is met gemiddeld 2,13 GVE per hectare, oftewel ruim 2 koeien per hectare voedergewassen bij gelijkblijvend areaal), ten opzichte van 1,6 miljoen (2015). Bij deze inschatting houden de onderzoekers rekening met een verdere stijging van de efficiŽntie in de toekomstige melkveehouderij. De onderzoekers berekenden dat het aantal melkkoeien mogelijk nog verder teruggebracht moet worden om de klimaatdoelstellingen van Parijs te bereiken. Daarnaast zijn maatregelen inzetbaar zoals het ontmoedigen van de consumptie van zuivel (en vlees) en een grotere koolstofopslag in landbouwgronden door aangepast bodembeheer.

Maatschappelijke kosten nemen af

Bij een kleinere melkveestapel dalen de externe maatschappelijke kosten voor bijvoorbeeld humane gezondheidzorg, natuurherstel en bodemdaling. Ook het krachtvoergebruik en het landgebruik daarvoor buiten Europa daalt. Maar de economische waarde van de sector neemt ook af, wat tot lagere inkomens voor melkveehouders leidt. Om dit te ondervangen pleiten de onderzoekers voor eerlijke prijzen: ondersteuning van bedrijven die binnen de milieugrenzen produceren.

Tweesporenbeleid in grondgebondenheid

Om het draagvlak voor de melkveesector niet te verliezen pleiten de onderzoekers voor het invoeren van een norm voor grondgebondenheid om de inkrimping van de melkveestapel te reguleren. Extensieve melkveehouders (minder dan 1,9 GVE per hectare) zouden dan de ruimte moeten krijgen om zonder aanvullende milieuregels te werken. Intensiever werkende melkveehouders zouden daarentegen aantoonbaar moeten voldoen aan de bepalingen voor ammoniak- en broeikasgasemissies.

Lees hier de volledige publicatie.

Bron: Louis Bolk Instituut

Publicatiedatum: 2-6-2017

  

Ander nieuws uit deze sector:

18-7-2018 Duitse bio-melkveehouders onder druk: waar moet de melk heen?
17-7-2018 CONO Kaasmakers stapt over op GMO-vrij voeren
17-7-2018 De Organic Consumers Association heeft (weer) kritiek op Ben & Jerry's
16-7-2018 "Laat Minister Schouten haar groene bedoelingen ook in daden omzetten"
16-7-2018 Nieuwkomer De Bonte Parels wil kloof tussen burger en boer verkleinen
16-7-2018 Bio-koeien smullen al van wintervoorraad
13-7-2018 "Bijna iedere liter bio-melk was voorheen een liter conventionele melk"
12-7-2018 "Wij boeren biologisch, dan moet je dat ook uitstralen"
12-7-2018 "Juist slanker door volle melkproducten"
12-7-2018 Geitenstop in provincie Utrecht
12-7-2018 Goat Ghee maakt rentree
10-7-2018 Drieling verrast bio-boeren op de BŻterkamp
9-7-2018 Omfietsen voor enige Zeeuwse koeienoversteekplaats
9-7-2018 "Melkproductie gedaald door aanhoudende droogte"
5-7-2018 Grootste bio-melkveebedrijf Zweden wordt weer gangbaar
5-7-2018 Bedrijfsspecifieke fosfaatproductie oplossing voor knelgevallen?
5-7-2018 "Wij willen deze torenhoge boete niet betalen uit principe en uit trots"
5-7-2018 Saladebuffetten ook biologisch verkrijgbaar
5-7-2018 Nieuw: high protein yoghurt & fruit
5-7-2018 "Veehouderij is dynamisch genoeg om toekomst aan te kunnen"

 

Plaats een reactie:

Naam: *
Woonplaats: *
Email: *
  E-mail weergeven
Bericht: *
code
Voer bovenstaande code in *