Mededelingen

Vacaturesmeer »

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Overig nieuwsmeer »

Koerslijstmeer »
Milieu en klimaat gebaat bij forse inkrimping Nederlandse melkveestapel

De Nederlandse melkveestapel moet teruggebracht worden tot 1,4 miljoen melkkoeien om aan de milieudoelstellingen voor waterkwaliteit, mest en ammoniak te kunnen voldoen. Dit blijkt uit onderzoek van het Louis Bolk Instituut waarin verschillende scenario's voor de Nederlandse melkveehouderij zijn doorgerekend. De onderzoekers pleiten voor het invoeren van een norm voor grondgebondenheid om de inkrimping van de melkveestapel te reguleren en extensieve melkveehouders vrij te stellen van aanvullende milieuregels. Staatssecretaris Martijn van Dam van landbouw, woordvoerders landbouw in de Tweede Kamer en partijen uit de Duurzame Zuivelketen hebben de resultaten op 1 juni, Wereldmelkdag, ontvangen.

Minder, maar hoeveel?

Politiek en agrarische sector zijn het er over eens dat de recente groei van de Nederlandse melkveehouderij onwenselijk is geweest. Maar de meningen verschillen over hoeveel en hoe de sector zou moeten inkrimpen. Het Louis Bolk Instituut heeft acht mogelijke situaties onder de loep genomen. Die varieerden van een groeiscenario (met een grootte van 2 miljoen stuks melkvee) tot een situatie waarbij 500.000 koeien alleen nog voor de binnenlandse markt produceren. Van deze scenarioís zijn de effecten voor de melkproductie, economie, emissies van ammoniak en broeikasgassen, landgebruik buiten Europa en externe maatschappelijke kosten in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat de omvang van de melkveehouderij verder teruggebracht moet worden dan waar politiek en sector nu rekening mee houden. Om onder de maximaal toegestane ammoniakuitstoot te komen, zou het aantal melkkoeien teruggebracht moeten worden naar 1,4 miljoen (wat gelijk is met gemiddeld 2,13 GVE per hectare, oftewel ruim 2 koeien per hectare voedergewassen bij gelijkblijvend areaal), ten opzichte van 1,6 miljoen (2015). Bij deze inschatting houden de onderzoekers rekening met een verdere stijging van de efficiŽntie in de toekomstige melkveehouderij. De onderzoekers berekenden dat het aantal melkkoeien mogelijk nog verder teruggebracht moet worden om de klimaatdoelstellingen van Parijs te bereiken. Daarnaast zijn maatregelen inzetbaar zoals het ontmoedigen van de consumptie van zuivel (en vlees) en een grotere koolstofopslag in landbouwgronden door aangepast bodembeheer.

Maatschappelijke kosten nemen af

Bij een kleinere melkveestapel dalen de externe maatschappelijke kosten voor bijvoorbeeld humane gezondheidzorg, natuurherstel en bodemdaling. Ook het krachtvoergebruik en het landgebruik daarvoor buiten Europa daalt. Maar de economische waarde van de sector neemt ook af, wat tot lagere inkomens voor melkveehouders leidt. Om dit te ondervangen pleiten de onderzoekers voor eerlijke prijzen: ondersteuning van bedrijven die binnen de milieugrenzen produceren.

Tweesporenbeleid in grondgebondenheid

Om het draagvlak voor de melkveesector niet te verliezen pleiten de onderzoekers voor het invoeren van een norm voor grondgebondenheid om de inkrimping van de melkveestapel te reguleren. Extensieve melkveehouders (minder dan 1,9 GVE per hectare) zouden dan de ruimte moeten krijgen om zonder aanvullende milieuregels te werken. Intensiever werkende melkveehouders zouden daarentegen aantoonbaar moeten voldoen aan de bepalingen voor ammoniak- en broeikasgasemissies.

Lees hier de volledige publicatie.

Bron: Louis Bolk Instituut

Publicatiedatum: 2-6-2017

  

Ander nieuws uit deze sector:

19-1-2018 Melkveehouders Eko-Holland sluiten zich aan bij vernieuwd EKO-keurmerk
17-1-2018 Voorraadinventarisatie voor met fipronil vervuilde mest
17-1-2018 Biologische zuivelhouderij kiest voor aanvullende normen
16-1-2018 Chocolademelk voor omschakelaars en nieuwe leden Natuurweide
16-1-2018 "Door biologisch is passie voor fokkerij weer terug"
16-1-2018 Bio-beurs: Weerribben Zuivel introduceert A2 volle Jersey melk
15-1-2018 Fensfermentatie als succesfactor functioneren koe
11-1-2018 Nieuwbouw voor 15.000 biologische leghennen
10-1-2018 Walmart voor de rechter om foutieve bio-claim eieren
9-1-2018 Vlaams bio-legkippenbedrijf mag niet uitbreiden
9-1-2018 Bodem Vitaliteitstest meet microbiŽle bodemactiviteit
5-1-2018 Volatiele zuivelmarkt ziet heil in bio
5-1-2018 Nieuwe verrijdbare kippenstal vermindert wormbesmetting en dioxineverontreiniging
4-1-2018 "De manier van boeren moet bij je passen"
3-1-2018 Uitstel mestverwerkingsplicht mogelijk voor geblokkeerde pluimveebedrijven
3-1-2018 Melk rechtstreeks van gras
2-1-2018 Biologische garantieprijs januari -2,75 euro naar 49,00 euro
21-12-2017 "Geen volumegroei mogelijk, dus meer waarde creŽren"
20-12-2017 Schokkende undercoverbeelden van Beter Leven-kippen
20-12-2017 "Even hand op de knip houden, nu weer aansterken"

 

Plaats een reactie:

Naam: *
Woonplaats: *
Email: *
  E-mail weergeven
Bericht: *
code
Voer bovenstaande code in *