Mededelingen

Vacaturesmeer »

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

  • Er is gisteren geen nieuws gepubliceerd.

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Overig nieuwsmeer »

Koerslijstmeer »
Door intensivering van de landbouw
China één van de grootste stikstofvervuilers in de wereld

De snelle economische groei in China gaat gepaard met een grote aanslag op het milieu met gevolgen voor de menselijke gezondheid en het ecosysteem. De afgelopen weken werd de ernstigste smog ooit gemeten en inmiddels is China de VS
voorbijgestreefd als grootste broeikasgasproducent. Nu blijkt dat China ook een van de grootste stikstofvervuilers van de wereld is geworden. Hierover is deze week een publicatie in Nature verschenen.

Toename stikstofemissies in China uit de landbouw en energie

Jan Willem Erisman, directeur van het Louis Bolk Instituut en bijzonder hoogleraar
Integrale Stikstof Studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam, is medeauteur van het artikel. Hij houdt zich al jaren bezig met de stikstofproblematiek in Nederland en
internationaal. Stikstof wordt onder meer door de landbouw via de grootschalige
toepassing van kunstmest en dierlijke mest in het milieu gebracht. Hij toont met zijn
Chinese collega’s in het artikel aan dat de stikstofemissies in China fors zijn toegenomen.

Zij gebruikten hiervoor meetgegevens van 1980 tot 2010 van stikstof in regenwater, in bladeren uit natuurgebieden en in gewassen van niet-bemeste percelen. De gemiddelde jaarlijkse neerslag van stikstof in regenwater nam toe van 13.2 kg in 1980 naar 21.1 kg stikstof per hectare in 2010. De metingen in bladeren en niet-bemeste gewassen laten vergelijkbare trends zien als die in de neerslag. De stikstofemissies worden veroorzaakt door de sterk geïntensiveerde landbouw en het hoge energiegebruik in industrie en transport. Hoge stikstofemissies hebben een negatief effect op de luchtkwaliteit, het grondwater, de rivieren en stroomgebieden en zeeën. Dit heeft als gevolg de aantasting van menselijke gezondheid, sterke achteruitgang van biodiversiteit en achteruitgang van ecosystemen, zoals de visstand in kustgebieden.

Milieuvervuiling te vergelijken met Nederland in jaren 80

Erisman: “Nederland is ooit de grootste stikstofvervuiler geweest met de hoogste niveaus midden jaren 80 van de vorige eeuw. De milieugevolgen als de sterke toename van voedingsstoffen in het grond- en oppervlaktewater, verzuring, grondwatervervuiling en verminderde luchtkwaliteit brachten de Nederlandse overheid er destijds toe om beleid te ontwikkelen en de verliezen van stikstof naar het milieu (stikstofoxiden, ammoniak, lachgas en nitraat) aan banden te leggen. De niveaus die nu in grote delen van China gemeten worden zijn vergelijkbaar met die van Nederland in de jaren 80. Er worden dan ook vergelijkbare effecten waargenomen als destijds in Nederland.”

Advies aan Chinese overheid

De Chinese overheid zal naast de prioriteit die zij aan voedselproductie geeft, ook
prioriteit aan het milieu moeten geven. Ook moet zij aandacht besteden aan de
vermindering van de stikstofoxidenemissies, het verbeteren van de stikstofbenutting en het verminderen van het intensieve kunstmestgebruik. Ook zal mest als bron van
stikstofbemesting moeten worden gebruikt in plaats van het op grote schaal lozen op het oppervlaktewater. De negatieve gevolgen van de intensivering van de landbouw en de sterke groei in vleesproductie en -consumptie zullen in China ook op politiek niveau aandacht moeten krijgen.

Publicatiedatum: 22-2-2013

  

Ander nieuws uit deze sector:

20-10-2017 22% fruitteelt Saksen-Anhalt biologisch
19-10-2017 "Overproductie dreigt door massale omschakeling naar bio"
18-10-2017 VS: Kansen voor cranberry-telers na magere oogst in Canada
18-10-2017 Frankrijk: bio-wortelen Bio c'Bon niet residuvrij
16-10-2017 Het wel en wee van een kleine Canadese biologische kasgroenteteler
16-10-2017 Duitsland: Bio-appeltelers optimistisch, ondanks kleinere oogst
16-10-2017 Klimaatverandering bedreigt wilde verwanten voedselgewassen
16-10-2017 Levenskrachten in voedsel meten met koperkristallisatiebeelden
16-10-2017 Waar blijven de tegenstanders van eerlijk rekenen?
13-10-2017 "Ga niet als een cowboy de markt op, maar sluit je aan bij een afzetpartij"
13-10-2017 Belang van bijenbestuiving op Bejo’s Open Dagen
13-10-2017 Koeien richten enorme ravage aan bij Amerikaanse bio-boer
12-10-2017 Bezwaren tegen sojapatent Monsanto afgewezen
11-10-2017 "Bij bio nóg afhankelijker van de grillen van de natuur"
11-10-2017 Sil Oostendorp: teler in bijen- en vogelparadijs
10-10-2017 Bio wordt populairder in Iran
10-10-2017 Graanteeltseizoen: langdurige droogte, nauwelijks ziektedruk
10-10-2017 Uitgebreide gids biologische gewasbescherming vruchtgroenten verschenen
10-10-2017 Costa Rica grote exporteur biobananen en -ananas naar EU
10-10-2017 Bourgondisch genieten met een broodje kaas tussen de middag

 

Plaats een reactie:

Naam: *
Woonplaats: *
Email: *
  E-mail weergeven
Bericht: *
code
Voer bovenstaande code in *